Θέρμανση - Κλιματισμός

1, Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ για το επίδομα θέρμανσης;

α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς.

β. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας Α.Φ.Μ. και αριθμό ειδοποίησης κάποιας από τις Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των τελευταίων πέντε (5) ετών. Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το όνομα χρήστη (username) να ταυτίζεται με τον Α.Φ.Μ. σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Γι’ αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω των σχετικών διαδικασιών.

2. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ για καταχώριση αποδείξεων αγοράς ειδών καυσίμων;

Αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς σας.

3. Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης για το επίδομα θέρμανσης;

Μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί έως και την 30ή Νοεμβρίου 2021 από αιτούντα που ήταν δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης και κατά τη χειμερινή περίοδο 2020/2021, λαμβάνει έως την 10η Δεκεμβρίου 2021 ως προκαταβολή του δικαιούμενου, σύμφωνα με την απόφαση Α.1243/15-11-21, επιδόματος θέρμανσης το ποσό επιδόματος που του είχε καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2020/2021.

Το ποσό της προκαταβολής θα αφαιρείται από τις αμέσως επόμενες καταβολές του επιδόματος.

4. Ποιες αγορές καυσίμων θέρμανσης θα συμμετέχουν στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2021 – 2022;

Οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ) και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από 1 Οκτωβρίου 2021 έως και 31η Μαρτίου 2022 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από 15 Οκτωβρίου 2021, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.

Κατ ‘εξαίρεση για τα καυσόξυλα οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

5. Μέσω της εφαρμογής ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ για ποια είδη καυσίμων θέρμανσης πρέπει να καταχωρίσω αποδείξεις;

Για όλα τα είδη καυσίμων θέρμανσης, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχρέωση καταχώρισης των παραστατικών στην Υπηρεσία μας, έχει ο διακινητής πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), στο πληροφοριακό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Η εκπρόθεσμη καταχώριση, μετά το πέρας των 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, επιφέρει πρόστιμο στο μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ..

6. Μέχρι πότε έχω προθεσμία καταχώρισης αποδείξεων αγοράς λοιπών καυσίμων (εκτός του πετρελαίου θέρμανσης);

Για αγορές από 1 Οκτωβρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου 2022 η προθεσμία καταχώρισης είναι έως 15 Απριλίου 2022 και ειδικά για το φυσικό αέριο η προθεσμία καταχώρισης είναι έως 31 Μαΐου 2022, για παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης έως την 16η Μαΐου 2022.

7. Πότε θα καταβληθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης στον τραπεζικό μου λογαριασμό;

α. Έως την 30ή Δεκεμβρίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου2021 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021. β. Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2022. γ. Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2022.

Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2022.

8. Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η απόδειξη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης;

Θα πρέπει να δώσετε στον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, για να εκδώσει το παραστατικό αγοράς. Τα σωστά στοιχεία είναι εκείνα με τα οποία υποβάλατε ή θα υποβάλετε αίτηση και αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής το οποίο εμφανίζεται όταν πατήσετε το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF.

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί είτε στον ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους δημιουργήθηκε ή θα δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας, είτε στον ΑΦΜ πολυκατοικίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιος και έχει καταχωρισθεί από τον διαχειριστή/εκρπόσωπο της πολυκατοικίας στο σχετικό προφίλ (δείτε σχετική ερώτηση 14). Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να αναγράφει τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος της μονοκατοικίας και στην περίπτωση πολυκατοικίας τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος που δηλώθηκε ως κοινόχρηστος στο προφίλ.

9.Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η απόδειξη αγοράς όταν το είδος του καυσίμου θέρμανσης είναι κάποιο από τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης;

Θα πρέπει απλά να καταχωρίσετε στην εφαρμογή ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ τις αγορές σας. Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι:

• ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων

• το ποσό/αξία της συναλλαγής

• ο ΑΦΜ της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης

• η επωνυμία της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρούνται, επιπρόσθετα των ανωτέρω και τα εξής:

• ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης)

• ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας

• το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

Σε αντίθεση με τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης, στα λοιπά είδη καυσίμων δεν έχει σημασία ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ρεύματος.

10. Υπέβαλα την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης με τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς μου, αλλά τα παραστατικά αγοράς καυσίμων θέρμανσης αναγράφουν τον ΑΦΜ της συζύγου μου (ή το αντίστροφο). Θα υπάρξει πρόβλημα στην διασταύρωση των στοιχείων;

Θα υπάρξει πρόβλημα και δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων μόνο αν πρόκειται για παραστατικά που αφορούν αγορά πετρελαίου θέρμανσης, ενώ για τα λοιπά είδη καυσίμων θέρμανσης η διασταύρωση θα ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα. Στην περίπτωση προβλήματος, για να λυθεί και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει εγκαίρως να προβείτε σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

α) πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (15 Δεκεμβρίου 2021), να κάνετε ανάκληση της αίτησης σας και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος σας με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς.

β) αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να ζητήσετε από τον προμηθευτή σας (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου σας.

11. Πόσες αιτήσεις μπορώ να υποβάλω έως τις 15 Δεκεμβρίου 2021 για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2021- 2022;

Η εφαρμογή δεν έχει κάποιο όριο στο πλήθος των αιτήσεων που θα υποβάλετε, όμως μόνο η τελευταία υποβληθείσα αίτησή σας θα είναι σε ισχύ. Κάθε νέα αίτηση ακυρώνει την προηγούμενη. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν μόνο την κύρια κατοικία σας.

12. Κατά τη χρονική περίοδο θέρμανσης 2021- 2022, έχω προμηθευτεί περισσότερα του ενός είδη καυσίμων. Μπορώ να υποβάλλω πολλαπλές αιτήσεις, μία για κάθε είδος καυσίμου;

Όχι. Σύμφωνα με την απόφαση, κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης και επίσης η κάθε νέα αίτηση ακυρώνει την προηγούμενη.

13. Ως διαχειριστής πολυκατοικίας, απαιτείται να δημιουργήσω προφίλ πολυκατοικίας όταν η θέρμανση στη πολυκατοικία γίνεται με κάποιο από τα λοιπά είδη καυσίμων, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης;

Στην περίπτωση αυτή οι αιτήσεις όλων των δικαιούχων αρκεί να γίνουν ως σε μονοκατοικίες. Η εφαρμογή δε σας εμποδίζει να δημιουργήσετε προφίλ πολυκατοικίας, αλλά δεν απαιτείται καθώς τα χιλιοστά θέρμανσης εμπεριέχονται στο ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο και θα καταχωρισθεί από τον ίδιο το δικαιούχο (όχι από τον διαχειριστή) μέσω της εφαρμογής ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ.

14. Ως διαχειριστής πολυκατοικίας στην οποία υπάρχει κοινός καυστήρας, τι πρέπει να κάνω όσον αφορά τα χιλιοστά θέρμανσης, την ενεργοποίηση πληρωμής και τον ΑΦΜ πολυκατοικίας;

Ο διαχειριστής/εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης).

Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει μόνο πριν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής.

Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά/κλειστά – τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μία κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο. Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε και την δυνατότητα πληρωμής.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πληρωμής όταν θα έχει υποβληθεί έστω και μία αίτηση δικαιούχου. Αυτό το διαπιστώνετε από την ένδειξη «Υπάρχει αίτηση» στα δεξιά των στοιχείων του διαμερίσματος.

Αν πρόκειται για αλλαγή διαχειριστή ενδιάμεσα της περιόδου του επιδόματος θέρμανσης δείτε σχετική ερώτηση 15. Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία ΑΦΜ και αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχετε εισάγει στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν, θα πρέπει να ορίσετε τον ΑΦΜ πολυκατοικίας στα προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ». Στη συνέχεια ο ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να διαγραφεί. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου.

15. Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση αλλαγής διαχειριστή;

Θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχειριστή. Οι ένοικοι/ιδιοκτήτες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο νέο προφίλ που δημιουργήθηκε με τον ΑΦΜ του νέου διαχειριστή. Ο νέος διαχειριστής δε πρέπει να ξεχάσει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής καθώς πρόκειται για νέο προφίλ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αλλάξει ο διαχειριστής μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2021, όπου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τότε όποιες αγορές πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2022 θα πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, διαφορετικά δεν θα προκύψει διασταύρωση.

16. Είμαι διαχειριστής πολυκατοικίας, πως μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία που εμφανίζονται στην κατανομή ενοίκων και συγκεκριμένα τα πεδία Επώνυμο και όνομα ενοίκου.

Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στοιχείων. Τα ονόματα είναι ενδεικτικά και δεν επηρεάζουν την αίτηση. Σε περίπτωση που στο προφίλ πολυκατοικίας εμφανίζονται τα ονόματα προηγούμενων ενοίκων, τότε ο διαχειριστής θα πρέπει να ενημερώσει τον νέο ένοικο (αν αυτός επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση) σχετικά με τον αριθμό του διαμερίσματος που θα πρέπει να επιλέξει στο προφίλ της πολυκατοικίας (ας αναγράφει το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου ενοίκου).

17. Δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία ή δεν υπάρχει αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος (μετρητής) στην πολυκατοικία. Τι πρέπει να δηλωθεί;

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιος θα «αναλάβει» το ρόλο του διαχειριστή ώστε να δημιουργήσει μέσω της πλατφόρμας ηιγΘέρμανση, το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα, τα χιλιοστά θέρμανσης κ.λπ.. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες, ποιού ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.

18. Στην πολυκατοικία μας το κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα. Πρέπει να τη δηλώσουμε ως πολυκατοικία ή ο κάθε ένοικος/ιδιοκτήτης να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας;

Θα κάνετε χωριστές αιτήσεις ο καθένας, ως κάτοικοι μονοκατοικίας και θα πρέπει να προμηθευτείτε το είδος καυσίμου θέρμανσης με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.

19. Τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας μου επηρεάζουν το ποσό του επιδόματος;

Όχι

20. Η εταιρία φυσικού αερίου χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια προκειμένου να λάβω το επίδομα θέρμανσης;

Όχι

21. Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν πραγματοποιείται λόγω δήλωσης ανενεργού IBAN. Πως μπορώ να τον διορθώσω ;

Ο νέος αριθμός λογαριασμού IBAN θα δηλωθεί μέσω του συνδέσμου https://www.aade.gr/. Στο myAADE επιλέγετε «ΜΗΤΡΩΟ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ » και συνδέεστε με τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς σας. Αφού συνδεθείτε, συμπληρώνετε στο πεδίο «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» τον νέο αριθμό λογαριασμού.

* Ρυθμίζουμε το θερμοστάτη στους 18-19 βαθμούς Κελσίου το χειμώνα. Η ρύθμιση του θερμοστάτη ψηλότερα δεν εξασφαλίζει την ταχύτητα θέρμανσης του σπιτιού. Αντίθετα, αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
* Χαμηλώνοντας το θερμοστάτη μόλις ένα βαθμό, κερδίζουμε μέχρι και 10% από το λογαριασμό μας.
* Οι συχνές αυξομειώσεις του θερμοστάτη αυξάνουν το κόστος λειτουργίας. Όταν βγαίνουμε έξω, ρυθμίζουμε το θερμοστάτη στους 16 βαθμούς Κελσίου.
* Κλείνουμε τα καλοριφέρ στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε και διατηρούμε κλειστές τις πόρτες των συγκεκριμένων δωματίων.
* Εναλλακτικά, ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία με θερμοστατικούς διακόπτες σε κάθε σώμα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δωματίου.
* Τοποθετούμε στον τοίχο, πίσω από τα σώματα, θερμομονωτικές πλάκες ή αλουμινόχαρτο, που επιστρέφουν τη θερμότητα στο χώρο.
* Εξαερώνουμε τα σώματα κάθε φθινόπωρο. Ο αέρας που παγιδεύεται στα σώματα εμποδίζει το ζεστό νερό να κυκλοφορεί.
* Αντικαθιστούμε τα παλιά συστήματα θέρμανσης με νέου τύπου που είναι πιο αποδοτικά (π.χ. φυσικού αερίου). Η χρήση των καυστήρων αυτών μπορεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας κατά 30%, με χρόνο απόσβεσης τα 3 χρόνια.
* Η συστηματική συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα, που πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη χρήσης από ειδικευμένο τεχνικό, εξασφαλίζει την καλή απόδοση της εγκατάστασης, που σημαίνει εξοικονόμηση καυσίμου και χαμηλή ρύπανση.
* Δεν χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα ή αερόθερμα, παρά μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι πολύ ψηλότερη από την τιμή του φυσικού αερίου.Προτιμάμε θερμάστρες υγραερίου.
* Τέλος, διερευνούμε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, όπως ενεργειακό τζάκι ή καυστήρα και σόμπα πέλετ.

Ποιο είναι το ποσοστό επιβάρυνσης των κλειστών διαμερισμάτων?

Το καταστατικό της πολυκατοικίας έχει τον πρώτο λόγο.
Σε περίπτωση έλλειψης – απώλειας καταστατικού ισχύει το ΦΕΚ ως κάτωθι

(ΦΕΚ 1296, Β/16.12.1977) «Ειδικά προκειμένου περί πολυκατοικίας ή στοίχου εξυπηρετουμένων υπό εγκαταστάσεως Κεντρικής Θερμάνσεως, κάθε δαπάνη συντηρήσεως, αντικαταστάσεως, επισκευής κλπ. της εγκαταστάσεως αυτής και των έν γένει μηχανημάτων της, καθώς και η δαπάνη λειτουργίας της (καύσιμα, ηλεκτρ. ρεύμα κ.λπ.) βαρύνει κάθε εξυπηρετουμένων από την εγκατάσταση κατοικία κατά ποσοστόν που θα είναι ο λόγος του εμβαδού αυτής σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν των εξυπηρετουμένων υπό της εγκαταστάσεως κατοικιών και των τυχόν θερμαινομένων κοινοχρήστων χώρων.

Σε όσες περιπτώσεις από το ίδιο λεβητοστάσιο της Κεντρικής θερμάνσεως τροφοδοτούνται και εξυπηρετούνται περισσότερα του ενός κτιρίου (πολ/κίες ή στοίχοι), όλες οι δαπάνες συντηρήσεως, αντικαταστάσεως, επισκευής, λειτουργίας κ.λπ. του κοινού λεβητοστασίου και των επί μέρους κοινών εγκαταστάσεων επιμερίζονται να βαρύνουν κάθε ένα κτίριο (πολ/κίαν και στοίχον) κατά ποσοστόν που θα είναι ο λόγος του οιλικού εμβαδού αυτών πρός το συνολικόν εμβαδόν των εξυπηρετουμένων υπό του κοινού λεβητοστασίου κτιρίων (πολ/κιων ή στοίχων).

Στην περίπτωση κατά την οποίαν μία κατοικία παραμένει εντελώς αχρησιμοποίητη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών κατά τη χειμερινή περίοδο λειτουργίας της Κεντρικής Θερμάνσεως, η κατοικία αυτή απαλλάσσεται κατά ποσοστό εβδομήντα τοίς εκατό (70%) της συμμετοχής μόνο στη δαπάνη λειτουργίας της εγκαταστάσεως Κεντρικής Θερμάνσεως (όχι και της συμμετοχής στην δαπάνη συντηρήσεως, επισκευής, αντικαταστάσεως κ.λ.π. αυτής στην οποία η συμμετοχή της παραμένει στο ακέραιο) υπό τον όρον ότι θα έχουν απομονωθεί (σφραγιστεί) τα θερμαντικά σώματα που υπάρχουν μέσα σ΄ αυτήν».

Συμπέρασμα, σε πολυκατοικίες που έχουν κεντρική θέρμανση, ο ιδιοκτήτης κλειστού διαμερίσματος είναι υποχρεωμένος να πληρώνει κατά ποσοστό 30%.

«Παράθυρο» για να αντιμετωπιστούν ο «εμφύλιος πόλεμος», που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, αλλά και το νέφος αιθαλομίχλης, ανοίγει η διάταξη που εντάχθηκε στον πρόσφατο νόμο 4447/2016 για τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην ουσία επιτρέπει σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, τα οποία βρίσκονται σε πολυκατοικίες όπου τα καλοριφέρ έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, να αυτονομηθούν και να αποκτήσουν δικό τους σύστημα θέρμανσης χωρίς την έγκριση της γενικής συνέλευσης.

Ανοίγει όμως νέα μέτωπα σύγκρουσης, και το υπουργείο Περιβάλλοντος, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες θα εκδώσει ερμηνευτική εγκύκλιο, που θα προβλέπει ότι για τους ιδιοκτήτες που θα ενταχθούν στο μέτρο θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού των πολυκατοικιών για τα κενά διαμερίσματα.

Αυτό σημαίνει ότι όπου δεν λειτουργεί η θέρμανση, οι ένοικοι δεν θα επιβαρύνονται, αλλά όσοι για δικούς τους λόγους θέλουν να έχουν αυτόνομη θέρμανση θα πληρώνουν το ποσοστό που προβλέπεται για διαμερίσματα που είναι κλειστά.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,2 εκατ. πολυκατοικίες που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1985 δεν διαθέτουν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης και από αυτές εκτιμάται ότι 40% έχουν έξι χειμώνες να ανάψουν καλοριφέρ.

Στόχος της νέας ρύθμισης είναι να βοηθήσει ενοίκους πολυκατοικιών αυτής της σημαντικής κατηγορίας να λύσουν το πρόβλημα θέρμανσης μόνο για το δικό τους ακίνητο, παρακάμπτοντας τους εσωτερικούς κανονισμούς που ορίζουν ότι για την αλλαγή αυτή απαιτείται συμφωνία του 50% των ιδιοκτητών συν μία ψήφος.

Νομικός στον οποίο απευθύνθηκε η «Εφ.Συν.» διευκρίνισε ότι η παρατεταμένη αχρηστία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης στην ουσία έχει ακυρώσει τις υποχρεώσεις του κανονισμού και επομένως όποιος ιδιοκτήτης θεωρεί ότι θίγεται έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε ατομικές λύσεις.

Επιλογές

Φυσικό αέριο, καυστήρες

Η διατύπωση του άρθρου 39 που προστέθηκε στον νόμο 4447/2016 αφήνει, όμως, ανοιχτό το ενδεχόμενο για ατομικές λύσεις ακόμη και σε περιπτώσεις διαμερίσματος σε πολυκατοικία όπου εξακολουθεί να λειτουργεί η κεντρική θέρμανση, αλλά ένας ιδιοκτήτης θεωρεί ότι δεν τον καλύπτει ή ότι τον συμφέρει η αλλαγή καυσίμου.

Ο ίδιος νομικός μάς εξήγησε ότι και σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει στη λύση που επέλεξε, χρειάζεται όμως να διευκρινιστεί ότι οφείλει να συμμορφωθεί με τη διάταξη του κανονισμού της πολυκατοικίας που αφορά τα κενά διαμερίσματα, τα οποία πληρώνουν υποχρεωτικά το 21-30% του λογαριασμού του πετρελαίου.

Επιβάλλεται επίσης η σφράγιση των καλοριφέρ της κεντρικής θέρμανσης, που από τεχνική άποψη είναι εύκολο να γίνει στις περισσότερες πολυκατοικίες.

Ο πόλεμος των… καλοριφέρ στις παλιές πολυκατοικίες μετρά πάνω από οκτώ χρόνια. Η αύξηση της ανεργίας, οι αλλεπάλληλες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα, επέκτειναν με γοργούς ρυθμούς το φαινόμενο της «ενεργειακής φτώχειας», που πλήττει διαχρονικά τα ασθενέστερα στρώματα, αλλά με τα μνημονιακά μέτρα επεκτάθηκε στα μεσαία εισοδήματα και στους άλλους νεόπτωχους.

Οι πολίτες άρχισαν τις περικοπές ακόμη και στα βασικά, ενώ πολλά διαμερίσματα έμειναν ξενοίκιαστα. Τον Οκτώβριο του 2012 η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν εξισώθηκε ο φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, που ήταν χαμηλότερος για κοινωνικούς λόγους, με αυτόν που χρησιμοποιείται στην κίνηση των οχημάτων.

Το μέτρο είχε επιβάλει η τρόικα στο όνομα της πάταξης της φοροδιαφυγής, επικαλούμενη στοιχεία που έδειχναν εκτεταμένη διοχέτευση πετρελαίου θέρμανσης στην κυκλοφορία.

Λόγω αυτών των υπόγειων και χρυσοφόρων για το σύστημα διακίνησης καυσίμων μεθόδων, η Ελλάδα εμφανιζόταν να χρησιμοποιεί πενταπλάσια καύσιμα θέρμανσης σε σχέση με τη Δανία!

Τα αποτελέσματα της κοντόφθαλμης επιλογής δεν άργησαν να φανούν, ακόμη και στα δημόσια έσοδα.

Σύμφωνα με στοιχεία του WWF, το 2011, 70% των πολυκατοικιών στο λεκανοπέδιο ζεσταίνονταν με καλοριφέρ, ενώ την επόμενη χρονιά το ποσοστό έπεσε στο 35% και η εικόνα ελάχιστα βελτιώθηκε τους χειμώνες που ακολούθησαν.

Η ίδια έρευνα είχε δείξει ότι 21% έχουν στραφεί στο φυσικό αέριο, 16% χρησιμοποιούν κλιματιστικά ή άλλα ηλεκτρικά σώματα και 9% έχουν στραφεί σε τζάκια και ξυλόσομπες, που εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων κατά 80%.

Παρά το γεγονός ότι η επιστροφή σε παραδοσιακούς τρόπους θέρμανσης ήταν μικρή, οι τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων άρχισαν από την πρώτη χρονιά να χτυπάνε «κόκκινο» και το υπουργείο Περιβάλλοντος αναγκάζεται να απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες για να περιορίσουν τη χρήση των τζακιών.

Μετρήσεις του Αστεροσκοπείου Αθηνών είχαν εντοπίσει στο νέφος αιθαλομίχλης ίχνη πτητικών υδρογοναθράκων, φουράνια και διοξίνες, στοιχεία ιδιαίτερα επιβλαβή για την υγεία.

Η παρουσία τους συνδέεται με την καύση βαμμένων ξύλων και άλλων υλικών που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία.

Τι προβλέπει η επίμαχη διάταξ

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α241/23.12.2016), στο άρθρο 11 του Ν. 4342/2015 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/Ε.Ε.) προστέθηκε η ακόλουθη παράγραφος 8:

«Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται».

Πηγή efsyn.gr

Δημοσιεύτηκε απόφαση με υπό στοιχεία Αριθμ. ΓΔΟΥ 77/2022 με τίτλο “Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης” η οποία αντικαθιστά την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 76/2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εξής:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. «Πετρέλαιο θέρμανσης»: το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ντίζελ (gas-oil, diesel- oil) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, εξαιρουμένου του πετρελαίου θέρμανσης που δεν διατίθεται στην εσωτερική αγορά.

β. «Διυλιστήρια»: οι κάτοχοι άδειας διύλισης πετρελαιοειδών προϊόντων.

γ. «Εισαγωγείς καυσίμων»: οι εταιρείες κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α που εισάγουν πετρέλαιο θέρμανσης και οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, που πραγματοποιούν εισαγωγές, εξαιρουμένων των διυλιστηρίων.

δ. «Εταιρίες Εμπορίας καυσίμων»: οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α.

ε. «Πρατήρια υγρών καυσίμων»: οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου των κοινοπραξιών πρατηρίων υγρών καυσίμων και των προμηθευτικών συνεταιρισμών πρατηρίων.

στ. «Πωλητές πετρελαίου θέρμανσης»: οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας για πώληση πετρελαίου θέρμανσης.

ζ. «Τελικοί καταναλωτές»: τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προμηθεύονται καύσιμο, από τα διυλιστήρια, από τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων, από τα πρατήρια καυσίμων και από τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης για τελική χρήση. Οι τελικοί καταναλωτές διακρίνονται σε «βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές» και σε «οικιακούς καταναλωτές».

Άρθρο 2

Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι o καθορισμός του μηχανισμού της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, το ύψος και η διάρκεια χορήγησης της επιδότησης, ο τρόπος υπολογισμού αυτής, καθώς και ο καθορισμός του μηχανισμού εκκαθάρισης βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια, τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων, τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης.

2. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων. Οι δικαιούχοι του προηγουμένου εδαφίου δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Άρθρο 3

Ύψος και Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης – Τρόπος υπολογισμού της επιδότησης

1. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 0,20 € προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από τους δικαιούχους του άρθρου 2 από την 14η Οκτωβρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

2. Τα συνολικά λίτρα που επιδοτούνται προς τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, αποτελούν το άθροισμα των λίτρων καυσίμων που τιμολογούνται εντός της περιόδου ισχύος της επιδότησης (α) από τα διυλιστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης της εσωτερικής αγοράς, (β) από τα διυλιστήρια προς Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, βάσει των διατάξεων του ν. 3054/2002 και (γ) από τα διυλιστήρια προς τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων για την διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά, αφαιρουμένων των λίτρων που δεν διατέθηκαν στην εσωτερική αγορά από τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων.

3. Για τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων η επιδότηση υπολογίζεται επί τη βάση των ποσοτήτων (λίτρων) πετρελαίου θέρμανσης που αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης προς τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων, τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τους Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές. Η έκπτωση λόγω επιδότησης θα πρέπει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο επί όλων των σχετικών τιμολογίων.

4. Σε περίπτωση που οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων προμηθευτούν από τα διυλιστήρια, κατά την περίοδο ισχύος της επιδότησης της παρ. 1, περισσότερα καύσιμα από αυτά που τελικά διέθεσαν οι ίδιες στην εσωτερική αγορά (σε άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, πρατήρια υγρών καυσίμων, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, τελικούς καταναλωτές) βάσει τιμολογίων, τότε το ποσό της έκπτωσης λόγω επιδότησης επί των λίτρων που δεν διέθεσαν επιστρέφεται από τις εταιρίες εμπορίας στα διυλιστήρια, σύμφωνα με τον μηχανισμό εκκαθάρισης του άρθρου 4.

5. Η ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται άπαξ για το πετρέλαιο θέρμανσης στους δικαιούχους του άρθρου 2. Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν δύναται να επιδοτηθεί εκ νέου και αθροιστικά κατά την διάθεσή του στην αγορά προς τους τελικούς καταναλωτές.

Άρθρο 4

Μηχανισμός εκκαθάρισης της επιδότησης

1. Στο τέλος της περιόδου επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης της παρ. 1 του άρθρου 3 και για τον προσδιορισμό του τελικού ύψους των επιδοτούμενων λίτρων προς τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων εφαρμόζεται ο ακόλουθος μηχανισμός εκκαθάρισης:

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση του τελευταίου μήνα εφαρμογής του μέτρου της επιδότησης οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων καταθέτουν σε κάθε διυλιστήριο ή εισαγωγέα καυσίμων συγκεντρωτική κατάσταση, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτήλογιστή της εταιρίας εμπορίας, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης που διέθεσαν στην εσωτερική αγορά (προς άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, πρατήρια υγρών καυσίμων, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, τελικούς καταναλωτές) κατά την περίοδο χορήγησης της επιδότησης. Σε περίπτωση που μια εταιρία εμπορίας καυσίμων έχει προμηθευτεί καύσιμα από διαφορετικά διυλιστήρια ή εισαγωγείς καυσίμων, η κατά τα ανωτέρω ανάλυση των πωλήσεων γίνεται κατ’ αναλογία των αγορών ανά διυλιστήριο ή εισαγωγέα καυσίμων.

Σε περίπτωση που οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων διαθέσουν λιγότερα λίτρα κατά τη διάρκεια της περιόδου επιδότησης στην εσωτερική αγορά (προς άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, πρατήρια υγρών καυσίμων, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, τελικούς καταναλωτές), σε σχέση με αυτά που προμηθεύτηκαν από τα διυλιστήρια και εισαγωγείς καυσίμων, τα επιδοτούμενα λίτρα απομειώνονται αντιστοίχως από αυτές. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία εμπορίας υποχρεούται να επιστρέψει στο διυλιστήριο την επιδότηση επί των επιπλέον λίτρων που προμηθεύτηκε και δεν διέθεσε στην εσωτερική αγορά, με την έκδοση χρεωστικού τιμολογίου από τα διυλιστήρια.

Άρθρο 5

Μετακύλιση της επιδότησης στους τελικούς καταναλωτές

1. Η επιδότηση της παρ. 2 μετακυλίεται πλήρως στους τελικούς καταναλωτές της εσωτερικής αγοράς σε συμμόρφωση και με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

2. Η επιδότηση που λαμβάνει ο τελικός καταναλωτής εκφράζεται ως το γινόμενο της ποσότητας κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης επί το ύψος της επιδότησης ανά λίτρο, προσαυξανόμενο με τον αναλογούντα ΦΠΑ, και διαπιστώνεται από την σύγκριση των περιθωρίων κερδών, με βάση τα προβλεπόμενα της υπ’ αρ. 30290/21.03.2022 απόφασης (Β’1329).

3. Ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίες διατέθηκαν από τους δικαιούχους της παρ. 2 με μειωμένη κατά το ποσό της επιδότησης τιμή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3, και παραμένουν αδιάθετες στις αποθήκες των εταιριών εμπορίας καυσίμων, των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης στο τέλος του μηνός Δεκεμβρίου 2022, μπορούν να διατεθούν στην αγορά, με μειωμένη κατά το ποσό της επιδότησης τιμή, το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών πέραν του μηνός Δεκεμβρίου 2022 . Εφόσον και πέραν της ημερομηνίας αυτής παραμείνουν αδιάθετες επιδοτημένες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης στις αποθήκες των εταιριών εμπορίας καυσίμων, οι τελευταίες υποχρεούνται να επιστρέψουν προς τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στις ποσότητες αυτές.

Άρθρο 6

Διαδικασία καταβολής της επιδότησης

1. Εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση του μηνός της επιδότησης εφαρμογής του μέτρου, τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων αποστέλλουν στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, αίτημα για πληρωμή της ενίσχυσης επί των λίτρων που διέθεσαν και τιμολόγησαν σωρευτικά κατά την διάρκεια της περιόδου, από την αρχή της έναρξης του μέτρου επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, μείον των λίτρων που διέθεσαν, τιμολόγησαν και για τα οποία έχουν ήδη λάβει ενίσχυση τους προηγούμενους μήνες εφαρμογής της επιδότησης. Με την υποβολή του αιτήματος πληρωμής της ενίσχυσης συνυποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης που διέθεσαν, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή αυτών. Η επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη διάθεση των καυσίμων στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων.

2. Για τον τελευταίο μήνα εφαρμογής του μέτρου, και εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της περιόδου ισχύος της επιδότησης, το κατά τα ανωτέρω αίτημα που υποβάλλεται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνει την εκκαθάριση των επιδοτούμενων λίτρων σύμφωνα με το άρθρο 4, και συνοδεύεται τόσο από συγκεντρωτική κατάσταση των ιδίων, όσο και από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των εταιριών εμπορίας καυσίμων με βεβαίωση από τους ορκωτούς – ελεγκτές τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.

3. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή της επιδότησης με τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καθώς και οποιοδήποτε περαιτέρω παραστατικό καθίσταται αναγκαίο, σύμφωνα με τα άρθρα 91 και 92 του Ν. 4270/2014 και τα άρθρα 75 έως 91 του Ν. 4446/2016.

4. Η επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους ανά μήνα, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη διάθεση των καυσίμων στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων.

Διαχείριση Πολυκατοικίας

Αναγνωρίζεται προσωρινώς σε ιδιοκτήτη διαμερίσματος, που δεν είχε αγοράσει θέση, το δικαίωμα για ελεύθερη και ανεμπόδιστη σύγχρηση θέσεως σταθμεύσεως στη πυλωτή, που με τη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας έχει ορισθεί ως ανεξάρτητη και διηρημένη ιδιοκτησία, και έχει αποκτηθεί από τρίτο μη ένοικο της πολυκατοικίας. Απαγόρευση προσβολής της προσωπικότητας.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 1473/2012

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 141133/2010

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ: 12612/2010

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Σωκράτη Γαβαλά Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως.

Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριο του, την 09-12-2011, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

(Α) Των αιτούντων: (1) ….,

(2) …, αμφοτέρων κατοίκων Λυκαβηττού Αθηνών (οδός …, και

(3) …., κατοίκου Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός …, από τους οποίους οι δύο πρώτοι παραστάθηκαν μετά και ο τρίτος διά του πληρεξούσιου Δικηγόρου τους Δημητρίου Κ. Ρήγα (AM, Δ ΣΑ 27730).

Tης Καθ’ ης η αίτηση: …, κατοίκου Αθηνών, οδός …, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου Δικηγόρου της Δημητρίου Κ. Αβραάμ(ΑΜ. Δ.Σ.Α. 13597).

(Β) Της Ανταιτούσας: …. κατοίκου Αθηνών (οδός ,,), η οποία παραστάθηκε μετά,, του πληρεξούσιου Δικηγόρου της Δημητρίου Κ. Αβραάμ (AM. Δ.Σ.Α. 13597)

Των Καθ’ ων η ανταίτηση: (1) ,,,

(2) …. αμφοτέρων κατοίκων

Λυκαβηττού Αθηνών, οδός … και

(3) … κατοίκου Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός ,,,, από τους οποίους οι δύο πρώτοι παραστάθηκαν μετά και ο τρίτος διά του πληρεξούσιου Δικηγόρου τους

Δημητρίου Κ. Ρήγα (AM. Δ. Σ. Α. 27730).

Οι υπό στοιχεία (Α) Αιτούντες άσκησαν την από 27 Ιουλίου 2010 αίτηση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου (Γ.Α.Κ.) 141133/12612/2010 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 09ης Φεβρουαρίου 2011, οπότε αναβλήθηκε, αρχικά, με κοινό αίτημα των διαδίκων για τη δικάσιμο της 28ης Ιουνίου 2011 και, στη συνέχεια, για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Η υπό στοιχεία (Β) Ανταιτούσα, κατά τη συζήτηση της υπό στοιχεία (Α) αίτησης, με δήλωση του πληρεξούσιου Δικηγόρου της άσκησε προφορικά ανταίτηση, με ταυτόσημο περιεχόμενο με αυτό της από 25 Αυγούστου 2010 αίτησης της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου (Γ. Α. Κ.) 149769 /13938 /2010 και προσδιορίστηκε, αρχικά, για τη δικάσιμο της 09ης Φεβρουαρίου 2011, οπότε αναβλήθηκε, για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, πλην, όμως, ενώπιον άλλου Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, και λόγω αδυναμίας συνεκδίκασής τους, η συζήτηση αυτής ματαιώθηκε, και, ακολούθως, περιελήφθη υπό τον τύπο ανταίτησης στο σχετικό σημείωμά της.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στις αιτήσεις τους, όπως και στα σημειώματα, που κατέθεσαν, κατά την χορηγηθείσα σε αυτούς προθεσμία.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

(I) Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 682 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 683 έως 703 του ίδιου ως άνω Κώδικα, τα Δικαστήρια σε επείγουσες περιπτώσεις ή προκειμένου να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, μπορούν να διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος, που μπορεί να εξαρτάται από αίρεση ή προθεσμία, ή τη ρύθμιση μίας κατάστασης και να το μεταρρυθμίζουν ή να το ανακαλούν, ανάλογα. Με την εν λόγω διάταξη υποδηλώνονται τα επείγοντα εκείνα μέτρα, που, εξαιτίας του κινδύνου από οποιαδήποτε αναβολή, είτε διασφαλίζουν τη μελλοντική ικανοποίηση του δικαιώματος είτε την προσωρινή επιδίκαση δικαιώματος είτε την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, με τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκονται σε τελολογικό σύνδεσμο προς την κύρια δίκη, από την έκβαση της οποίας αυτά εξαρτώνται (77. Γέσιου Φαλτσή, Ελλ. Δνη 34/253, Μητσόπουλος, 34-408 Του ιδίου, Αρμ. 43/429). Για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων με τη μορφή της παροχής έννομης προστασίας, απαιτεί ο Νόμος, ως απαραίτητες προϋποθέσεις, την ύπαρξη δικαιώματος και τη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης ή επικείμενου κίνδυνου, η έλλειψη των οποίων καθιστά απορριπτέα την αίτηση (Β. Βαθρακοκοίλης Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Ερμηνευτική-Νομολογιακή Ανάλυση (κατ’ άρθρο)-Τόμος Δ σελ. 23 με τις εκεί παραπομπές στην Επιστήμη και Νομολογία). Στην αίτηση πρέπει να γίνεται, έστω και συνοπτικά, αναφορά των πραγματικών περιστατικών, που πιθανολογούν τη συνδρομή του επικείμενου κινδύνου ή της επείγουσας περίπτωσης, διαφορετικά, αυτή απορρίπτεται, ως αόριστη. Η επείγουσα περίπτωση πρέπει να συντρέχει, όταν πρόκειται να διαταχθεί προσωρινή ικανοποίηση του ασφαλιστέου δικαιώματος, δηλαδή, για την προσωρινή επιδίκαση της απαίτησης (άρθρα 728 και επ. Κ.Πολ.Δ) και την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης (άρθρα 731 και επ. Κ.Πολ.Δ), ενώ επικείμενος κίνδυνος πρέπει να συντρέχει, όταν πρόκειται να διαταχθούν τα υπόλοιπα ασφαλιστικά μέτρα, δηλαδή, εγγυοδοσία (άρθρα 704 και επ. Κ.Πολ.Δ), προσημείωση υποθήκης (άρθρα 706 και επ. Κ.Πολ.Δ), συντηρητική κατάσχεση άρθρα (707 και επ. Κ.Πολ.Δ), δικαστική μεσεγγύηση (άρθρο 725 Κ.Πολ.Δ), και σφράγιση (άρθρο 737 Κ.Πολ.Δ). Η ύπαρξη δικαιώματος συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων (Κεραμέα-Πολυζωγόπουλου : ΙΔΜΕ 3/258-259* Παναγόπουλο: Δ 15/1449). Ενόψει της γενικής και χωρίς διακρίσεις, διατύπωσης της προκείμενης διάταξης, οποιοδήποτε δικαίωμα ή οποιαδήποτε έννομη σχέση, που αναγνωρίζεται από το ουσιαστικό δίκαιο και εμπίπτει στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 εδ. α Κ.Πολ.Δ. μπορεί, καταρχήν να προστατευθεί με ασφαλιστικά μέτρα, για την εξασφάλιση της ικανοποίησης του δικαιούχου, αν υπάρχει κίνδυνος υλικής ματαίωσης μέχρι την επίτευξη εκτελεστού τίτλου. Επείγουσα περίπτωση συντρέχει, όταν υπάρχει ανάγκη προσωρινής απόλαυσης του ασφαλιστέου δικαιώματος από το φερόμενο ως δικαιούχο πρόσωπο αυτού, διότι με την πάροδο του χρόνου, πρόκειται να επέλθει βλάβη οποιασδήποτε φύσης είτε στην υλική φύση του αντικειμένου είτε

δικαιούχο (Α. Π. 129/1973 ΝοΒ 21/889 Π. Τζίφρας: ΝοΒ 19/1189 επ. Α. Μαργαρίτης: Αρμ. 34/139-140), ενώ επικείμενος κίνδυνος αφορά στην επερχόμενη ματαίωση του ασφαλιστέου δικαιώματος, οπότε, αν αυτός δεν αποτραπεί, θα καταστεί ανέφικτη η πραγμάτωση της αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος του καθ’ ου η αίτηση οφειλέτη, μετά την περάτωση της διαγνωστικής δίκης και την απόκτηση εκτελεστού τίτλου από τον αιτούντα. Ειδικότερα, έχει κριθεί ότι είναι νόμιμη η αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας με επιστολές εξυβριστικού, απειλητικού και εκβιαστικού περιεχομένου περιεχομένου (Μ.Π.Πειρ. 314/1985 ΝοΒ 33/681) στην περίπτωση εκείνη, κατά την οποία παρουσιάζεται διάρκεια σε μία τέτοια έννομη σχέση (Μ.Π.Α 15611/1989 Δ 21/874 Μ.Π.Α. 702/1981 ΝοΒ 29/1301) Πέραν τούτου, γίνεται δεκτό ότι είναι η δυνατή η λήψη ασφαλιστικών μέτρων και στην περίπτωση παραβίασης του Γενικού οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.), όπως σε παρεμπόδιση της χρήσης κοινόκτητου ή κοινόχρηστου χώρου (Α.Π. 259/1971 ΝοΒ 19.853* Π.Πρωτ. Αθ. 702/1981 ΝοΒ 29.301). Ωστόσο, η λήψη ασφαλιστικού μέτρου σε μία τέτοια περίπτωση υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, όπως: (α) με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων δεν πρέπει να παραβιάζεται η συνταγματικώς διασφαλισμένη αρχή του σεβασμού της αξίας της ανθρώπινης προσωπικότητας (Συντ. 2 παρ.1), γι’ αυτό και δεν είναι επιτρεπτή η διάταξη της συντηρητικής προσωπικής κράτησης του οφειλέτη, ως ασφαλιστικού μέτρου, (β) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακραία όριά της, δηλαδή, να μην είναι καταχρηστική, (γ) να μην δημιουργούνται αμετάκλητες καταστάσεις, οι οποίες να αποτελούν εμπόδιο στην πραγμάτωση της οριστικής δικαστικής προστασίας (άρθρο 692 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ), (δ) το μέτρο να διατάσσεται σε σχέση με ιδιωτική διαφορά και (ε) το μέτρο δεν πρέπει να αφορά απαίτηση για την παροχή χρημάτων ή άλλων πραγμάτων, που είναι δεκτική προσωρινής επιδίκασης (άρθρο 728 Κ.Πολ.Δ) ούτε για ενέργεια ή ανοχή υλικής πράξης ή παράλειψης οποιασδήποτε πράξης, η οποία εντάσσεται στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης του άρθρου 734 Κ.Πολ.Δ. (σχετικά με τη νομή ή κατοχή κινητού πράγματος) (Β. Βαθρακοκοίλης: Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Ερμηνευτική-Νομολογιακή Ανάλυση (κατ’ άρθρο)-Τόμος Δ, σελ. 319 Κ.Πολ.Δ. με τις εκεί παραπομπές στην Επιστήμη και Νομολογία). Τέλος, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1002 και 1117 Α.Κ 1, 2 παρ. 1,5 και 13 Ν. 3741/29, που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα με το άρθρο 54 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, συνάγεται ότι, στην περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ιδρύεται κυρίως μεν διακεκριμένη κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα ορόφου, παρεπόμενης δε και αναγκαστικής συγκυριότητας, που αποκτάται αυτοδίκαια, κατ’ ανάλογη μερίδα, στα μέρη του όλου ακινήτου, που χρησιμεύουν σε κοινή από όλους τους οροφοκτήτες χρήση μετά των οποίων περιλαμβάνεται, κατά ενδεικτική στις διατάξεις αυτές απαρίθμηση, το έδαφος, οι αυλές κλπ. Ο προσδιορισμός των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων αυτών μερών γίνεται είτε με τη συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία είτε με ιδιαίτερες συμφωνίες όλων των οροφοκτητών, κατά τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 και 13 του Ν. 3741/1929. Αν τούτο δεν γίνει, αν, δηλαδή, δεν ορίζεται τίποτα από την ως άνω δικαιοπραξία ούτε με ιδιαίτερες συμφωνίες, τότε, ισχύει ο προσδιορισμός, που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις. Το ίδιο συμβαίνει, ήτοι, ισχύει ο προσδιορισμός, που προβλέπεται από τις αναγκαστικού δικαίου πολεοδομικές διατάξεις, όταν οι παραπάνω δικαιοπραξίες και συμφωνίες αντίκεινται στις διατάξεις αυτές, όταν, δηλαδή, ο καθορισμός των κοινοχρήστων, κατ’ έκταση και περιεχόμενο, με βάση τις παραπάνω διατάξεις, αντίκειται σε ρητή πολεοδομική διάταξη, η οποία απαγγέλει, κατά τρόπο ρητό ή εμμέσως αλλά με σαφήνεια, ακυρότητα. Τέτοια διάταξη Νόμου είναι εκείνη του άρθρου 1 και 5 εδαφ. τελευταίο του Ν. 960/1979 για επιβολή υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των κτιρίων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1221/1981. Κατά την τελευταία αυτή διάταξη του Νόμου, οι τυχόν δημιουργούμενες θέσεις στάθμευσης στον ελεύθερο χώρο του κτιρίου, όταν τούτο ανεγείρεται σε υποστυλώματα PILOTIS. κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, δεν μπορούν να αποτελέσουν διηρημένες ιδιοκτησίες. Δηλαδή, από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, όταν η οικοδομή ανεγείρεται με άδεια και υπό το πολεοδομικό σύστημα της αφέσεως του ισογείου χώρου ακαλύπτου, ο ακάλυπτος αυτός χώρος δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διηρημένων ιδιοκτησιών, στις οποίες, νόμιμα, μπορεί να συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα ενός ή περισσοτέρων ιδιοκτητών, είτε αυτοί είναι οροφοκτήτες ή τρίτοι αλλά θα παραμείνει κοινόχρηστος, με την έννοια του χώρου στον οποίο αποκτάται αυτοδίκαια συγκυριότητα, εφόσον υπάρχει οριζόντια ιδιοκτησία σε όροφο οικοδομής ή σε διαμέρισμα και, παρεπόμενα, αναγκαστική συγκυριότητα των οροφοκτητών, κατ’ ανάλογη μερίδα τούτων σε κοινόχρηστο αυτού χώρου, που χρησιμεύει σε κοινή από όλους τους οροφοκτήτες χρήση. Ενόψει τούτων, η συμφωνία των οροφοκτητών για κατάργηση του κοινοχρήστου χαρακτήρα της PILOTIS και η μεταβίβαση του χώρου αυτής σε τρίτο, κατά διηρημένες ιδιοκτησίες, αντίκειται με την παραπάνω αναγκαστικού δικαίου πολεοδομική διάταξη του Ν. 1221/81, με συνέπεια να καθίσταται άκυρη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 174 Α.Κ. Εφόσον ο χώρος αυτός δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διηρημένης ιδιοκτησίας δεν είναι δεκτικός και συστάσεως διακεκριμένου εμπραγμάτου δικαιώματος, όπως πραγματικής δουλείας, με το οποίο θα απέβαλε τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της και, ως εκ τούτου, η σχετική δικαιοπραξία με την οποία επιχειρείται κάτι τέτοιο πάσχει από ακυρότητα για τους ίδιους ως άνω λόγους. Η παραπάνω ακυρότητα είναι απόλυτη και μπορεί να προταθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, ακόμα, δε, και από τον αντισυμβαλλόμενο (Ολ ΑΠ 5/1991 Ελλ. Δνη 32,750,Ολ ΑΠ 23/2000 ΕλλΔνη 42,58 ΑΠ 185/1996 ΑΠ 448/1996 ΕλλΔνη 37, 596, 600, ΑΠ 396/97 ΕΕΝ 1998, 553, ΑΠ 353/1997 ΕΕΝ 1998, 535 ΑΠ 200/97 ΕΕΝ 1998, 476 ΕφΑΘ 101/2003 ΝοΒ 51,1253 κλπ.) Με ιδιαίτερη συμφωνία των συνιδιοκτητών μπορεί, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 13 Ν. 3741/1929, να παραχωρηθεί, κατά τρόπο έγκυρο, η χρήση του κοινοχρήστου χώρου της πιλοτής αποκλειστικά σε έναν ή ορισμένους ιδιοκτήτες ορόφου ή διαμερίσματος μόνον, όμως, της ίδιας οικοδομής. Ο με το παραπάνω περιεχόμενο περιορισμός της χρήσης του χώρου αυτού από τους λοιπούς οροφοκτήτες επιβάλλεται από τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 2 εδ. Α-β, 5 του Π. Δ. 1340/1981, συνίσταται, δε, στην υποχρέωση των συνιδιοκτητών σε οικοδομές, που ανεγείρονται με άδεια από το αρμόδιο πολεοδομικό Γραφείο και με το σύστημα της άφεσης του ισογείου χώρου ακαλύπτου να εξασφαλίσει είτε σε ακάλυπτο είτε σε καλυμμένο (Μεταξύ των υποστηλωμάτωντης οικοδομής) χώρο για τη στάθμευση των αυτοκινήτων των συνιδιοκτητών της οικοδομής (ΑΠ 101/ 2003 ΝοΒ 51, σελ. 1238). Τέλος, κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 960/1979, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάσταση του με το άρθρο 1 του Ν. 1221/1981 για την ανέγερση κάθε κτιρίου επιβάλλεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων, για δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκίνητων, σύμφωνα με τις διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου και κατά την παρ. 3 του ιδίου άρθρου: … οι χώροι σταθμεύσεως αυτοκινήτων ανήκουν κατά κυριότητα εις τον κύριον ή τους συγκυρίους του εξυπηρετουμένου κτιρίου κλπ. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αυτοτελής μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί του τοιούτου χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων, εάν υπέρ του δια του χώρου τούτου εξυπηρετούμενου κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας εξασφαλίζεται συμφώνως προς τις ειδικώτερες προϋποθέσεις της παρ. ταύτης έτερος εν λειτουργία τοιούτος χώρος πληρών τις απαιτήσει του παρόντος Νόμου. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι οι χώροι σταθμεύσεως αυτοκινήτων ανήκουν, κατά κυριότητα, στον κύριο ή τους συγκυρίους του εξυπηρετουμένου κτιρίου η κάθε διηρημένης ιδιοκτησίας αυτού και όχι σε τρίτους, προς τους οποίους απαγορεύεται η μεταβίβαση των χώρων αυτών, εκτός εάν εξασφαλίζεται για το εξυπηρετούμενο κτίριο άλλος σε λειτουργία τέτοιος χώρος που να πληροί τις απαιτήσεις του ως άνω Νόμου (ΑΠ 706/1996 ΕΕΝ 1997 σελ 53). Εξάλλου για τον καθορισμό του απαιτουμένου αριθμού θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων αναλόγως της χρήσεως και του μεγέθους των κτιρίων σε περιοχές εντός της μείζονος περιοχής πρωτευούσης βάσει του ΠΔ 1340/81 δεν προβλέπεται θέση σταθμεύσεως αυτοκινήτου για επιφάνεια μικρότερη από 40 τμ. ενώ στην επιφάνεια του κτιρίου για τον υπολογισμό των θέσεων σταθμεύσεως δεν συνυπολογίζονται και οι εν γένει βοηθητικοί χώροι. Επομένως, κατανομή των θέσεων του αυτοκινήτου στον ακάλυπτο χώρο της πυλωτής της οικοδομής, ώστε να εξασφαλίζεται θέση σταθμεύσεως αυτοκινήτου σε υπόγεια χωρίς λειτουργική ανεξαρτησία μικρή αποθήκη επιφανείας μικρότερης από 40 τμ. που αποτελεί βοηθητικό χώρο διαμερίσματος και η μη εξασφάλιση θέσης στάθμευσης του αυτοκινήτου στο διαμέρισμα με συνακόλουθο και παρεπόμενο την παντελή στέρηση του ιδιοκτήτης διαμερίσματος ορόφου από τη. χρήση της πυλωτής αντίκειται στον από τις άνω πολεοδομικές διατάξεις επιβαλλόμενο περιορισμό της κυριότητας. Κατ’ ακολουθία, είναι άκυρη είναι και, ως εκ τούτου, θεωρείται ως μη γενομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 174 και 180 Α.Κ. (ΑΠ 2155/2009 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Δ ΣΑ, Α. Π. 448/96, Εφ. Αθ. 8600/2000 Ελλ. Δνη 43, 500 Εφ. ΑΘ 7337/1999 ΕΔΠ 2001/211, Εφ. Αθ. 101/2003 ΝοΒ 51,1238). Αλλωστε, έχει κριθεί ότι ο χώρος της πυλωτής ή ανοικτά τμήματα του χώρου αυτού δεν είναι δυνατό ούτε πριν από τη θέση σε ισχύ των Ν. 960/1979 και 1221/1981, αντίστοιχα, να αποτελέσουν αντικείμενο διαιρεμένης ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια, οι χώροι της πυλωτής ανήκαν και τότε στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής, στα οποία μπορούσε μόνο να παραχωρηθεί με τη συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία ή με μεταγενέστερη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών, η οποία πρέπει να καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και να μεταγραφεί- δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων της ίδιας οικοδομής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 4 παρ 1 και 13 του Ν ,3741/1929 (Ολ ΑΠ 23/2000 ΝοΒ 49 σελ. 604, ΑΠ 1493/2001 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΣΑ).

(II) Στην προκείμενη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτησή τους, οι υπό στοιχεία (Α) αιτούντες εκθέτουν ότι, με βάση το υπ’ αριθμόν 2514/1978 προσύμφωνο και εργολαβικό αντάλλαγμα της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας … σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 2617/1978 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού Πολυκατοικίας, περιήλθε στην κυριότητα της ομόρρυθμης εταιρείας, με την επωνυμία: «…και Σια Ο.Ε.» το εμπράγματο δικαίωμα κυριότητας στην υπό στοιχεία Ρ-5 θέση στάθμευσης (Parking) του ισογείου, αποτελούμενη από ένα χώρο, επιφάνειας 17 τ.μ., όπως με λεπτομέρεια περιγράφεται στην κρινόμενη αίτηση. Ότι, στη συνέχεια, με το υπ’ αριθμόν 11.316/2009 συμβόλαιο για «Πώληση πάρκινγκ του Ν. 3741/1929» της Συμβολαιογράφου Αθηνών …, η ως άνω εταιρεία μεταβίβασε, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, την παραπάνω θέση στάθμευσης στον τρίτο (3°) από αυτούς, κατά τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που διαλαμβάνονταν σε αυτό. Ότι η καθ’ ης η αίτηση, από το έτος 2007 άρχισε να χρησιμοποιεί τη θέση στάθμευσης, αυθαίρετα και χωρίς να έχει το προς τούτο δικαίωμα, αποβάλλοντας τον τελευταίο από την νομή, γεγονός, που είχε, ως συνέπεια, να αρχίσει δικαστική διαδικασία για αναγνώριση του δικαιώματος του. Ότι, εξαιτίας της ενέργειας του αυτής να διασφαλίσει τα δικαιώματα του, η καθ’ ης η αίτηση προέβη σε σωρεία δικαστικών ενεργειών, που με λεπτομέρεια περιγράφονται στην κρινόμενη αίτηση τους (υποβολή έγκλησης-μήνυσης, αγωγής), ενώ, παράλληλα, επιδόθηκε σε απαξιωτικές για το πρόσωπο τους ενέργειες, δημιουργώντας επεισόδια στην πυλωτή. Ότι, παράλληλα, η καθ’ ης η αίτηση ισχυρίζεται ενώπιον των αστυνομικών Αρχών, ότι οι τίτλοι τους αναφορικά με την παραπάνω θέση στάθμευσης είναι παράνομοι, με συνέπεια να μην έχουν αποκτήσει οι αιτούντες ίδιον δικαίωμα κυριότητας σε αυτήν και να καλούνται στα Αστυνομικά Τμήματα Ψυχικού και Εξαρχείων, αντίστοιχα, όπου τους απευθύνονται συστάσεις, κατόπιν παραγγελιών του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών. Ότι οι ενέργειες αυτές είναι προσβλητικές για την τιμή και υπόληψη τους. Επικαλούμενοι κατεπείγουσα περίπτωση, ζητούν να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και, συγκεκριμένα, να υποχρεωθεί η καθ’ ης αίτηση να παραλείπει τέτοιου είδους προσβλητικές πράξεις για το μέλλον, επαπειλούμενης σε βάρος της χρηματικής ποινής 10.000,00 Ευρώ (Ε) και προσωπικής κράτησης ενός (1) έτους. Τέλος, δε, ζητούν να καταδικαστεί αυτή στη δικαστική δαπάνη τους.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αυτό το αίτημα, η κρινόμενη αίτηση, παραδεκτά, εισάγεται, προκειμένου να συζητηθεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682-703 Κ.Πολ.Δ., ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο καθίσταται καθ’ ύλην αλλά και κατά τόπο αρμόδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 683 παρ.1 Κ.Πολ.Δ.. Είναι, δε, πλήρως ορισμένη, καθώς περιέχει το σύνολο των αξιούμενων περιστατικών, ως στοιχείων/ δικαιοπαραγωγικών όρων του πραγματικού των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου (διατάξεις άρθρων του Αστικού Κώδικα), σύμφωνα με την απολύτως κρατούσα στο πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου θεωρία της λειτουργίας του κανόνα δικαίου του προσδιορισμού του επίδικου δικαιώματος, σε αντίθεση με τη θεωρία της εξατομίκευσης (Κ. Κεραμεύς: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, (Γενικό Μέρος), (1986), σελ. 206 με τις εκεί παραπομπές στην Επιστήμη και Νομολογία). Επιπλέον, αυτή είναι νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 914, 932 του Αστικού Κώδικα, 176, 731, 732, 947 παρ.1 Κ.Πολ.Δ, μόνον, όμως, μέχρι του ποσού των 5.900 Ευρώ (Ε), αναφορικά με την αιτούμενη χρηματική ποινή. Πρέπει, επομένως, η αίτηση να ερευνηθεί, περαιτέρω, και από την άποψη της ουσιαστικής της βασιμότητας.

(Ill) Περαιτέρω, η …, με την κρινόμενη ανταίτηση της, εκθέτει ότι, με βάση το υπ’ αριθμόν 5983/1983 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας …- νόμιμα, μεταγεγραμμένο στον τόμο 3246 με αριθμό 377 του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, απέκτησε το εμπράγματο δικαίωμα κυριότητας στην υπό στοιχεία (1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μίας πολυώροφης οικοδομής, κείμενης στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, στη συμβολή των οδών .. και …, όπως με λεπτομέρεια περιγράφεται σε αυτήν. Ότι, λόγω της ιδιότητας της αυτής, άσκησε την από 13.04.2010 αγωγή της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με το διαλαμβανόμενο σε αυτήν περιεχόμενο, την οποία στρέφει σε βάρος της πρώτης (1ης) και του τρίτου (3ου) των καθ’ ων η αίτηση, αιτούμενη την αναγνώριση της ακυρότητας: (α) της υπ’ αριθμόν 2617 /1978 πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας αναφορικά με

τις θέσεις στάθμευσης, (β) του με αριθ. … συμβολαίου μεταβίβασης της Συμβολαιογράφου Αθηνών …, (β) του υπ’ αριθμόν … συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας …, (γ) του υπ’ αριθμόν … συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών … και (δ) του υπ’ αριθμόν … συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών …, (ε) των υπ’ αριθ. 11.316/2009 και 11314/2009 συμβολαίων της τελευταίας ως άνω Συμβολαιογράφου, αναφορικά με τις υπό στοιχεία Π-5 και Π-6 θέσεις στάθμευσης, αντίστοιχα, λόγω παύσης της πληρεξουσιότητας προς την παραπάνω ομόρρυθμη εταιρεία, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην αγωγή της, και να αναγνωρισθεί η ιδιότητα του κοινόκτητου και κοινόχρηστου πράγματος στους περιγραφόμενους χώρους της επίδικης πυλωτής, επικαλούμενη ακυρότητα της συμβάσεων μεταβίβασης των χώρων στάθμευσης (Π-4,α, Ρ-4 Β, Π-5 και Π-6), δεδομένου ότι δεν είναι φορείς εμπράγματου δικαιώματος κυριότητας ή και επικαρπίας σε διαμερίσματα της επίδικης πολυκατοικίας. Ότι, κατά συνέπεια, η ίδια δεν επιδίδεται σε παράνομες ενέργειες, με τις οποίες να προσβάλλεται η προσωπικότητα των καθ’ ων η αίτηση. Ότι η πρώτη και ο δεύτερος των καθ’ ων η αίτηση, κατά τους αναφερόμενους χρόνους, τοποθετούσαν στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου της σημειώματα με το ειδικότερα αναφερόμενο στην κρινόμενη ανταίτηση περιεχόμενο, ασκώντας, ουσιαστικά, σε βάρος της ψυχολογική πίεση, ενώ, παράλληλα, σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους. κατά τρόπο, που να παρεμποδίζει την κίνηση του δικού της οχήματος, πέραν του ότι η πρώτη (1°) και ο δεύτερος (2ος) των καθ’ ων η αίτηση, την 01.06.2010 και περί ώρα 10:30 μ .μ. τοποθέτησαν σιδερένια μπάρα μέσα στην πυλωτή, γεγονός διακωλλυτικό της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων από την πλευρά της, την οποία (=μπάρα) αφαίρεσε. Ότι. παρά ταύτα, η πρώτη των καθ’ ων η αίτηση τοποθέτησε καινούργια μπάρα, με συνέπεια να επιληφθεί το Α.Τ. Εξαρχείω.ν Ότι, έκτοτε, αναγκάσθηκε να απευθυνθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου ο τελευταίος να παραγγείλει τα Αστυνομικά Τμήματα Εξαρχείων και Ψυχικού, αντίστοιχα, να προβούν στις αναγκαίες συστάσεις. Ότι, παρά ταύτα, οι καθ’ ων η αίτηση δεν συμμορφώθηκαν στις γενόμενες προς αυτούς συστάσεις αλλά διέπραξαν σε βάρος της αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες αναγκάστηκε να υποβάλλει την υπ’ αριθμόν (Α.Β.Μ.) Γ 2009/7568/ 2009 έγκληση-μήνυσή της ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών με το διαλαμβανόμενο στην ανταίτηση περιεχόμενο. Ότι οι ενέργειες αυτές των καθ’ ων η αίτηση είναι προσβλητικές για την τιμή και υπόληψη της. Επικαλούμενη κατεπείγουσα περίπτωση, ζητεί να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και, συγκεκριμένα, να υποχρεωθούν οι καθ’ ων η ανταίτηση να παραλείπουν τέτοιου είδους προσβλητικές πράξεις για το μέλλον, επαπειλούμενης σε βάρος τους χρηματικής ποινής 2.000,00 Ευρώ (Ε) και προσωπικής κράτησης δύο (2) μηνών. Τέλος, δε, ζητεί να καταδικαστούν αυτοί στη δικαστική δαπάνη της.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αυτό το αίτημα, η κρινόμενη ανταίτηση, παραδεκτά, εισάγεται, προκειμένου να συζητηθεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682-703 Κ.Πολ.Δ., ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο καθίσταται καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 683 παρ.1 Κ. Πολ. Δ.. Είναι, δε, πλήρως ορισμένη, καθώς περιέχει το σύνολο των αξιούμενων περιστατικών, ως στοιχείων-δικαιοπαραγωγικών όρων του πραγματικού των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου (διατάξεις άρθρων του Αστικού Κώδικα), σύμφωνα με την απολύτως κρατούσα στο πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου θεωρία της λειτουργίας του κανόνα δικαίου του προσδιορισμού του επίδικου δικαιώματος, σε αντίθεση με τη θεωρία της εξατομίκευσης (Κ. Κεραμεύς: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, (Γενικό Μέρος), (1986), σελ. 206 με τις εκεί παραπομπές στην Επιστήμη και Νομολογία). Επιπλέον, αυτή είναι νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις των 7, 59, 914, 932 του Αστικού Κώδικα, 176, 731, 732, 947 παρ.1 Κ.Πολ.Δ,, μόνο μέχρι του ποσού των 5.900 Ευρώ (Ε), αναφορικά με την αιτούμενη χρηματική ποινή. Πρέπει, επομένως, η αίτηση να ερευνηθεί, περαιτέρω, και από την άποψη της ουσιαστικής της βασιμότητας.

Οι ανωτέρω με στοιχεία (Α)+ (Β) αιτήσεις πρέπει να συνεκδικασθούν, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, καθώς αφορούν αξιώσεις, οι οποίες απορρέουν από το ίδιο βιοτικό συμβάν, είναι αντίθετες και υπάγονται στην ίδια διαδικασία, ενώ από τη συνεκδίκασή τους διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης (άρθρα 31, 246 και 285 Κ.Πολ.Δ).

(IV). Από τις καταθέσεις των μαρτύρων … και …, που εξετάστηκαν, ενόρκως, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με επιμέλεια των διαδίκων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 106 και 107 Κ.Πολ.Δ. εκτιμώμενες ανάλογα με τις γνώσεις τους και το βαθμό αξιοπιστίας τους, καθώς και από το σύνολο των νομίμως προσκομιζομένων εγγράφων, έστω και αν δεν πληρούν τους όρους του Νόμου, εφόσον αναγνωρίζονται αυτά ως τέτοια από το Νόμο και είναι πρόσφορα, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, για το σχηματισμό της κρίσιμης δικανικής πεποίθησης του, (Α.Π. 500/1975 Ε.Ε.Ν. 25/50) πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι …, .. και …, ως συγκύριοι, κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου ο μεν πρώτος 234/οοο, ο, δε, δεύτερος 234/οοο και η τρίτη 532/οοο, αντίστοιχα, ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων στη θέση «Πινακωτά» στην βόρεια πλευρά του Λυκαβητού στη διασταύρωση των οδών .. και .. όπως τούτο εμφαίνεται στο από Μαρτίου 1978 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Γ Μηχανικού …, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ’ αριθ. … συμβόλαιο της παραπάνω συμβολαιογράφου με τα αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Η.Ζ.Ε.Δ.Α, έχει έκταση 244,26 τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει, βόρεια με τεθλασμένη πλευρά ΑΓΘΗ συνολικού μήκους είκοσι δύο μέτρων και σαράντα ενός εκατοστών (22,41) με την ιδιοκτησία πρώην … ή … εν μέρει και νυν … και αγνώστων και εν μέρει με …, νότια επί προσώπου ΑΔΕ μήκους είκοσι τριών μέτρων και εξήντα οκτώ εκατοστών, με οδό …, όπου φέρει τους αριθμούς …, ανατολικά με τεθλασμένη πλευράς ΕΖΗ μήκους εννέα μέτρων και ογδόντα πέντε εκατοστών (9,85) με ιδιοκτησία … και άλλων ιδιοκτητών και δυτικά με πρόσωπο ΑΒ μήκους έντεκα μέτρων και είκοσι εκατοστών (11,20) με οδό …, όπου φέρει τον αριθμό … συναποφάσισαν να ανεγείρουν πολυκατοικία στο συγκεκριμένο οικόπεδο, αποτελούμενη αυτή (=πολυώροφη οικοδομή) από υπόγειο, ισόγειο (υπόστυλο χώρο-πυλωτή), πρώτο όροφο, δεύτερο όροφο, τρίτο όροφο, τέταρτο σε εσοχή όροφο και δώμα (ταράτσα). Για το λόγο αυτό, με το υπ’ αριθμόν … προσύμφωνο και εργολαβικό της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας …, ανέθεσαν στην ετερόρρυθμη Τεχνική Εταιρεία, με την επωνυμία: «….. Ε.Ε.» την ανέγερση της εν λόγω πολυκατοικίας, ως εργολήπτρια, κατά τους διαλαμβανόμενους στο προσύμφωνο αυτό όρους, την με δική της δαπάνη και μέσα ανοικοδόμηση πολυώροφης οικοδομής (πολυκατοικίας) ενιαίας, στατικά και λειτουργικά, στο παραπάνω περιγραφόμενο οικόπεδο, ύστερα από την κατεδάφιση των υπαρχόντων σε αυτό πεπαλαιωμένων κτισμάτων, με τον όρο να παρακρατήσουν ως αντιπαροχή τα 413/οοο εξ αδιαιρέτου του όλου οικοπέδου με τις αντιστοιχούσες σε αυτά αυτοτελείς ιδιοκτησίες της εν λόγω πολυκατοικίας και να μεταβιβάσουν, ως εργολαβικό αντάλλαγμα, στην παραπάνω εργολήπτρια Εταιρεία ή σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που θα υποδεικνύονταν από αυτήν τα υπόλοιπα ποσοστά 587/οοο εξ αδιαιρέτου του όλου οικοπέδου με τις αντιστοιχούσες σε αυτά αυτοτελείς ιδιοκτησίες της πολυκατοικίας αυτής. Ακολούθως, οι παραπάνω συμβαλλόμενοι (Συνοικοπεδούχοι και Εργολήπτρια Εταιρεία) συνυπέγραψαν την υπ’ αριθ. … πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμό πολυκατοικίας ομοίως της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας …, μετεγγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 3014 με αριθμό 217 και υπήγαγαν την πολυκατοικία, που επρόκειτο να ανεγερθεί στις διατάξεις του Ν. 3741/1929 για την κατ’ ορόφους ιδιοκτησία και των άρθρων 1002 και 1117 Α.Κ. Με το υπ’ αριθ. 2514/1978 προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας …., η παραπάνω εργολήπτρια εταιρεία, η οποία προήλθε από τροποποίηση της αρχικά συσταθείσας με το από 24/3//1972 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας, με την επωνυμία: «…. Ο.Ε.», κατόπιν διαδοχικών τροποποιήσεων, μετατράπηκε στην ομόρρυθμη εταιρεία, με την επωνυμία: «… Ο.Ε.», με το από 10/3/1980 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης εταιρίας, νομίμως

δημοσιευμένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών. Με βάση την

υπ’ αριθ. 2617/1978 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμοί!0 πολυκατοικίας της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας ….., που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 3014 και με αύξοντα αριθμό 217, κατά τις διατάξεις του Ν. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 Α.Κ., και προς εκπλήρωση των διαλαμβανομένων στο υπ’ αριθ. 2514/1978 προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, η εταιρεία «…. Ε.Ε.», η οποία, στη συνέχεια, μετατράπηκε σε ομόρρυθμη εταιρεία, με την επωνυμία: «…. και Σία ΟΕ.», απέκτησε την κυριότητα σε πεντακόσια ογδόντα επτά χιλιοστά (587/οοο) εξ αδιαιρέτου στις αντιστοιχούσες σε αυτά αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες της πολυκατοικίας, που ανεγέρθη στο παραπάνω οικόπεδο. Μεταξύ των οριζοντίων ιδιοκτησιών, που περιήλθαν στην εταιρεία, με βάση την υπ’ αριθ. 2617 / 1978 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας, περιλαμβάνεται και η με στοιχεία Ρ-5 θέση στάθμευσης (Parking) του ισογείου, που, σύμφωνα με την ίδια πράξη, αποτελείται από έναν χώρο, επιφάνειας δεκαεπτά (17) τετραγωνικών μέτρων, με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/οο τετραγωνικά μέτρα στο οικόπεδο, συμμετέχουσα στα κοινά βάρη κατά ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχουσα μία ψήφο σε σύνολο χιλίων. Ειδικότερα, στην παραπάνω σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας(Οπισθόφυλλο του 12ου φύλλου και με τον τίτλο ΙΣΟΓΕΙΟ) καταγράφονται τα ακόλουθα: Τούτο εμφαίνεται εν κατόψει εις το από Μαρτίου 1978 έτους σχεδιάγραμμα κατόψεως του Ισογείου του Πολιτικού Μηχανικού …., όπερ χαρτοσημανθέν και υπογραφέν πάρα των συμβαλλομένων και εμού προσαρτάται ώδε, αι δε αναλογίαι του αναφέρονται εις τον από Μαρτίου 1978 έτους πίνακα αναλογιών, του αυτού ως άνω Πολιτικού Μηχανικού …, όστις χαρτοσημανθείς και υπογραφείς παρά των συμβαλλομένων και εμού προσαρτάται ώδε και περιλαμβάνει την κύριαν είσοδον της πολυκατοικίας, το κλιμακοστάσιον και τας κάτωθι υπό στοιχεία Ρ-1 θέσιν πάρκινγκ, υπό στοιχεία Ρ-2 θέσιν πάρκινγκ, υπό στοιχεία Ρ-3 θέσιν πάρκινγκ, υπό στοιχεία Ρ-4 θέσιν πάρκινγκ, υπό στοιχεία Ρ-5 θέσιν πάρκινγκ, υπό στοιχεία Ρ-6 θέσιν πάρκινγκ, υπό στοιχεία Ρ-7 θέσιν πάρκινγκ, υπό στοιχεία Ρ-8 θέσιν πάρκινγκ, ανεξαρτήτους οριζοντίους ιδιοκτησίας θέσεις πάρκινγκ (Πυλωτής) των οποίων η λεπτομερής περιγραφή έχει ούτω.

1. Η υπό στοιχεία Ρ-1 θέση πάρκινγκ Ισογείου αποτελείται από ένα χώρο, έχει επιφάνεια 15 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/ οο τμ. επί του οικοπέδου, συμμετέχει στα κοινά βάρη κατά το ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχει ψήφους μία (I) επί συνόλου χιλίων.

2. Η υπό στοιχεία Ρ-2 θέση πάρκιγκ Ισογείου αποτελείται από ένα χώρο, έχει επιφάνεια 15 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/ οο τμ. επί του οικοπέδου, συμμετέχει στα κοινά βάρη κατά ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχει ψήφους μία (I) επί συνόλου χιλίων.

3. Η υπό στοιχεία Ρ-3 θέση πάρκιγκ Ισογείου αποτελείται από ένα χώρο, έχει επιφάνεια 15 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/ οο τμ. επί του οικοπέδου, συμμετέχει στα κοινά βάρη κατά το ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχει ψήφους μία (I) επί συνόλου χιλίων.

4. Η υπό στοιχεία Ρ-4 θέση πάρκιγκ Ισογείου αποτελείται από ένα

χώρου, έχει επιφάνεια 15 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/ οο τμ. επί τοο< οικοπέδου , συμμετέχει στα κοινά βάρη κατά το ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχει ψήφους μία (I) επί συνόλου χιλίων.

5 . Η υπό στοιχεία Ρ-5 θέση πάρκιγκ Ισογείου αποτελείται από ένα χώρο, έχει επιφάνεια 17 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/ οο τμ. επί του οικοπέδου, συμμετέχει στα κοινά βάρη κατά το ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχει ψήφους μία (I) επί συνόλου χιλίων.

6. Η υπό στοιχεία Ρ-6 θέση πάρκιγκ Ισογείου αποτελείται από ένα

χώρο, έχει επιφάνεια 17 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του

οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/ οο τμ. επί του

οικοπέδου, συμμετέχει στα κοινά βάρη κατά το ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχει

ψήφους μία (I) επί συνόλου χιλίων.

7. Η υπό στοιχεία Ρ-7 θέση πάρκιγκ Ισογείου αποτελείται από ένα χώρο,

έχει επιφάνεια 22 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/ οο τμ. επί του οικοπέδου, συμμετέχει στα κοινά βάρη κατά το ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχει ψήφους μία (I) επί συνόλου χιλίων, και

8. Η υπό στοιχεία Ρ-8 θέση πάρκιγκ Ισογείου αποτελείται από ένα χώρο, έχει επιφάνεια 22 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/ οο τμ. επί του οικοπέδου, συμμετέχει στα κοινά βάρη κατά το ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχει ψήφους μία (I) επί συνόλου χιλίων.

Ακολούθως, με την υπ’ αριθ. 4526/16.03.1981 πράξη τροποποίησης της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, μετεγγραμμένη στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 3159 με αριθμό 414, αφαιρέθηκαν οκτώ 8 τετραγωνικά μέτρα από την Ρ-3 θέση σταθμεύσεως, που προστέθηκαν στην υπό στοιχεία Ρ-4 θέση σταθμεύσεως, η οποία έλαβε έκταση 23 τμ. Και, στη συνέχεια, αυτή διαιρέθηκε σε δύο επιμέρους θέσεις, ήτοι, τις θέσεις Ρ-4 α και Ρ-4 β. Συγκεκριμένα:

7. Η ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία Ρ-3 θέση στάθμευσης Ισογείου αποτελείται από έναν χώρο επιφάνειας 7 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου Ι/οοο.

8. Η ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία Ρ-4α θέση , η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 11,50 τμ.,ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 0,5/οοο και

9. Η ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία Ρ-4 β θέση , η οποία αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 11,50 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 0,5/οοο κλπ

10. Την υπό στοιχεία Ρ-5 θέση στάθμευσης νεμόταν, χρησιμοποιούσε και, γενικά, εκμεταλλευόταν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, ήτοι, από το χρόνο περιέλευσής της σε αυτήν, η παραπάνω εταιρεία, ασκώντας όλες τις προσιδιάζουσες στον αληθή κύριο, νομέα και κάτοχο πράξεις νομής και κατοχής μέσω του πρώτου των αιτούντων ομόρρυθμο εταίρο, για τη στάθμευση οχημάτων της ιδιωτικής χρήσης.

Ακολούθως, με το υπ’ αριθ. … συμβόλαιο για «Πώληση πάρκινγκ Ν. 3741/1929» της Συμβολαιογράφου Αθηνών …, η επίδικη θέση στάθμευσης μεταβιβάστηκε, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, από την εταιρεία «…. και Σία ΟΕ», εκπροσωπούμενη νομίμως από τον τρίτο από τους αιτούντες, ομόρρυθμο εταίρο, διαχειριστή και εκπρόσωπό της, στον τρίτο των αιτούντων, αντί τιμήματος 7.140,00 €. Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών στον τόμο 4872, με αύξοντα αριθμό 207 του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών. Στη σύνταξη του παραπάνω συμβολαίου συμβλήθηκαν με αυτοσύμβαση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 235 Α.Κ. από το μέρος των πωλητών η ομόρρυθμη Τεχνική Εταιρεία, με την επωνυμία «…. & ΣΙΑ Ο.Ε.». δηλαδή, η παραπάνω εργολήπτρια εταιρεία, εκπροσωπούμενη από τον πρώτο (1°) των αιτούντων διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, ως πληρεξούσια των οικοπεδούχων … και …, με βάση εντολή και πληρεξουσιότητα, που της δόθηκε με το υπ’ αριθμόν … προσύμφωνο και εργολαβικό και ο … ως πληρεξούσιος της οικοπεδούχου …, δυνάμει του υπ’ αριθ. 11273/ 2009 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών … και από το άλλο μέρος ο πρώτος (1ος) των καθ’ ων η ανταίτηση, ως αγοραστής, και ταυτόχρονα, ως διαχειριστής και εκπρόσωπος της εκ τρίτου συμβαλλόμενης ως εργολήπτριας ομόρρυθμης τεχνικής εταιρείας, με την επωνυμία: «…. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μολονότι ο εκ των οικοπεδούχων … είχε αποβιώσει δεκατέσσερα (14) έτη πριν από τη σύνταξη του παραπάνω αγοραπωλητηρίου συμβολαίου και, ως εκ τούτου, είχε παύσει λόγω του θανάτου του η δοθείσα από αυτόν πληρεξουσιότητα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 223 το

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» δίνει, υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα (επιδοτούμενο άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο έως 15.000€ και τυχόν επιχορήγηση ποσού), σε ιδιοκτήτες νόμιμων υφιστάμενων κατοικιών, προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά το ακίνητό τους, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες και επιλέξιμες μετατροπές, κατόπιν επιθεώρησης από ειδικό ενεργειακό επιθεωρητή.
Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων στην εξοικονόμηση ενέργειας , ενώ με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 796 εκ. ευρώ και με βάση τις εκτιμήσεις της πολιτείας προβλέπεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά 85.000 περίπου κατοικίες σε όλη τη χώρα, με την ευρύτερη δυνητική αγορά να ανέρχεται σε ~1,5 εκατ.σπίτια.

Κομμένο ηλεκτρικό ρεύμα στους κοινόχρηστους χώρους, ακινητοποιημένοι ανελκυστήρες, απλήρωτα συνεργεία καθαρισμού, ακόμη και διακοπή συνεργασίας με εταιρείες έκδοσης κοινοχρήστων είναι το αποτέλεσμα της συσσώρευσης χρεών από ιδιοκτήτες ακινήτων.
«Μετά το ”κλείδωμα” της κεντρικής θέρμανσης λόγω αδυναμίας πληρωμής πετρελαίου, τώρα κλειδώνουν και τα ασανσέρ ενώ δεν υπάρχει ρεύμα σε κοινόχρηστους χώρους», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στρ. Παραδιάς.
Οι διαχειριστές των πολυκατοικιών αδυνατούν να εισπράξουν τα κοινόχρηστα, με αποτέλεσμα να «βάζουν χέρι» στο απόθεμα και τελικά να μην μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς ρεύματος ή συντήρηση των ασανσέρ.
Εν τέλει αναγκάζονται οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες να πληρώσουν περισσότερα προκειμένου να συμπληρώσουν το αποθεματικό. Ουσιαστικά καλύπτουν και τους κακοπληρωτές, είτε αυτοί δεν μπορούν να πληρώσουν κοινόχρηστα λόγω αντικειμενικής δυσκολίας είτε γιατί είναι κατ’ επάγγελμα «φεσατζήδες».

Οπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), Στρ. Παραδιάς, «η πολυκατοικία έχει ήδη τελειώσει. Επικρατεί το απόλυτο χάος καθώς μετά το ”κλείδωμα” της κεντρικής θέρμανσης λόγω αδυναμίας πληρωμής πετρελαίου, τώρα κλειδώνουν και τα ασανσέρ ενώ δεν υπάρχει ρεύμα σε κοινόχρηστους χώρους εξαιτίας των χρεών προς τη ΔΕΗ. Το αποθεματικό των διαχειριστών δεν φτάνει, μεγάλο μέρος των ενοικιαστών ή ιδιοκτητών δεν πληρώνουν κοινόχρηστα και το πρόβλημα έχει γίνει τσουνάμι».

Εντονο είναι το φαινόμενο των απλήρωτων κοινοχρήστων σε κτίρια γραφείων, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας όπου υπολογίζεται πως το 30%-50% είναι κενό επί χρόνια. «Επί έξι μήνες δεκάδες γραφεία δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν με τον ανελκυστήρα εξαιτίας των απλήρωτων κοινοχρήστων», αναφέρει διαχειριστής σε κτίριο του κέντρου. Οπως επισημαίνει ο κ. Παραδιάς.

«[b]Φέσια[/b]»
Το οξύμωρο είναι ότι πολλές φορές οι ιδιοκτήτες διώκονται για χρέη που έχουν οι μισθωτές των ακινήτων τους. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, εκατοντάδες ενοικιαστές αφήνουν απλήρωτα μισθώματα και κοινόχρηστα και εγκαταλείπουν το ακίνητα φορτώνοντας με μεγάλα «φέσια» τον ιδιοκτήτη.

Για παράδειγμα, ενοικιαστής διαμερίσματος στην Αθήνα εγκατέλειψε το ακίνητο έχοντας «φεσώσει» τον ιδιοκτήτη με 6 ενοίκια αλλά και με κοινόχρηστα ύψους 1.200 ευρώ. Το «φέσι» κλήθηκαν να πληρώσουν οι συνιδιοκτήτες αφού έμεινε η πολυκατοικία από ασανσέρ και καθαριότητα.

Ιδιοκτήτης επιχείρησης με γραφεία στο κέντρο έχει να πληρώσει πάνω από 1 χρόνο κοινόχρηστα, ένα ποσό κοντά στα 2.000 ευρώ. Δηλώνει δε ότι αδυνατεί να πληρώσει για πάντα. Η υπόθεση εκκρεμεί εδώ και δύο χρόνια στα δικαστήρια.

Τέλος, ιδιοκτήτης καταστήματος και τρεις άλλοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων δεν έχουν πληρώσει κοινόχρηστα πάνω από 4.000 ευρώ. Ο διαχειριστής δεν έχει αποθεματικό και κόπηκε επί μήνες το ρεύμα στους κοινόχρηστους χώρους.

[u]Για χρέη των ενοικιαστών Ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με κατάσχεση[/u]

Τo πρόβλημα με τα κοινόχρηστα είναι βαθύτερο από ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας μας. Ο νομοθέτης έχει δώσει τη δυνατότητα να μπορεί ο διαχειριστής μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του κτιρίου να προχωράει άμεσα σε δικαστικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα της οικοδομής και να επιτύχει τη λειτουργία της. Ο διαχειριστής μέσα σε μικρό διάστημα 2 εβδομάδων έχει τη δυνατότητα να καταθέσει και να πετύχει την έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλές κοινοχρήστων σε βάρος όλων των συνιδιοκτητών που έχουν απλήρωτους λογαριασμούς. Δεν έχει σημασία το ύψος των οφειλών, ούτε εάν αυτά έχουν καταβληθεί έως ένα μέρος μόνο. Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι στα δικαστήρια «σύρεται» ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ανεξάρτητα εάν εκείνη τη χρονική στιγμή η ιδιοκτησία του είναι μισθωμένη ή όχι.

[u]Χωρίς κλήτευση[/u]
Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται χωρίς την κλήτευση του οφειλέτη-ιδιοκτήτη στο δικαστήριο, ενώ ο διαχειριστής προσκομίζει τα παραστατικά των χρεών, όπως και αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας. Εν τέλει, η διαταγή πληρωμής εκδίδεται σε βάρος του ιδιοκτήτη, οποίος θα πρέπει να πληρώσει τα οφειλόμενα ποσά, ενώ στη συνέχεια μπορεί να διεκδικήσει διά της δικαστικής οδού τα χρήματα από τον μισθωτή. Η κατάσταση γίνεται ακόμη δυσκολότερη, εάν ληφθεί υπόψη ότι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν αποπληρώσει τα χρέη απειλείται με κατάσχεση του ακινήτου που πραγματοποιείται για λογαριασμό της πολυκατοικίας.

Πηγή
ethnos.gr

Τεράστιο πρόβλημα για την είσπραξη των κοινοχρήστων από εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών με σύστημα POS.
Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν την συναλλαγή ως εμπόρευμα.
Η αξία οφειλής του ενοίκου είναι ποσό που δεν αφορά διακίνηση εμπορεύματος, αλλά η αντιμετώπισή του από τις τράπεζες είναι σαν εμπόρευμα.
Το ποσό προμήθειας που κρατούν οι τράπεζες ποιόν πρέπει να επιβαρύνει?
Τον ένοικο ή τον διαχειριστή?

Μήπως πρέπει να υπάρξει ειδική μεταχείριση από τις τράπεζες για αυτές τις συναλλαγές?

Απαντήστε σ’ αυτό το θέμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

21-01-2018

Σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό που εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), οι διαχειριστές, αλλά και όσοι μένουν σε πολυκατοικίες θα πρέπει να γνωρίζουν πως οι διαχειριστές των πολυκατοικιών, στην προσπάθειά τους να εισπράξουν τα κοινόχρηστα θα επιβαρύνονται πλέον και με τα έξοδα «διαμεσολάβησης» (αμοιβή διαμεσολαβητή και δικηγόρου κλπ.).

Το νέο νομοσχέδιο για τη διαμεσολάβηση καθιστά υποχρεωτική την υπαγωγή ορισμένων ιδιωτικών διαφορών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης καθώς και την υποχρέωση ενημέρωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο για αυτές. Όπως σημειώνεται, εάν δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία των μερών, η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται στα 100 ευρώ για τις υπηρεσίες μιας ώρας και η ελάχιστη αμοιβή που δύναται να λάβει είναι τα 250 ευρώ. Αυτό το κόστος είναι ανεξάρτητο από τις αμοιβές των δικηγόρων των δύο μερών.

Θα διευθετεί σε σύντομο χρόνο ιδιωτικές διαφορές
Η διαμεσολάβηση είναι ένας τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, ο οποίος διαρκώς κερδίζει έδαφος διεθνώς, καθώς διευθετεί σε σύντομο χρόνο ιδιωτικές διαφορές. Το θετικό της διαδικασίας είναι πως συμβάλει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν εύκολα με εξωδικαστικό τρόπο.

Τι θα συμβεί αν κάποιος δεν πάει στη διαδικασία διαμεσολάβησης

Στην περίπτωση που το ένα μέρος της διαφοράς δεν προσέρχεται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, αν και έχει κληθεί νομότυπα προς τούτο, ο διαμεσολαβητής συντάσσει σχετικό πρακτικό και το άλλο μέρος δικαιούται να προσφύγει στο Δικαστήριο, επισυνάπτοντας στην αγωγή ή άλλο ένδικο βοήθημα αντίγραφο του σχετικού πρακτικού.

Στην τελευταία περίπτωση, με την απόφαση του Δικαστηρίου που επιλαμβάνεται της διαφοράς επιβάλλεται στο διάδικο μέρος το οποίο δεν προσήλθε στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, αν και κλήθηκε νομότυπα προς τούτο, χρηματική ποινή ποσού 1.000 έως 5.000 ευρώ, αλλά και επιπλέον δε χρηματική ποινή ποσοστού 0,2% επί του αντικειμένου της διαφοράς σε περίπτωση ήττας του και ποσοστού 0,1% επί του αντικειμένου της διαφοράς σε περίπτωση εν μέρει ήττας.

Είμαι διαχειρίστρια. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας δεν συμφωνούν όλοι στη δαπάνη για την απολύμανση της πολυκατοικίας. Αν δεν γίνει απολύμανση υπάρχουν “νομικές” ευθύνες για τον διαχειριστή;

Αν οι ένοικοι δεν θέλουν απολύμανση τότε ένα πρόβλημα σοβαρό είναι σίγουρα η εμφάνιση κατσαρίδων. Νομικά για να είναι καλυμμένος ο διαχειριστής πρέπει να γίνει καταγραφή στο βιβλίο της πολυκατοικίας

Γενικού Περιεχομένου

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για τον διορισμό Διαχειριστή
2. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την κατάθεση της αίτησης για την Διαταγή Πληρωμής
3. Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και Κανονισμός πολυκατοικίας
4. Τίτλοι ιδιοκτησίας καθ’ ου
5. Νόμιμες θεωρημένες από την Εφορία αποδείξεις δαπανών
6. Ειδοποιητήρια κοινοχρήστων για την αναλογία
7. Εξώδικη όχληση

Τα ως άνω είχαν αναρτηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε, αν μπορώ να πάρω επίδομα θέρμανσης εφόσον δεν έχουμε αγοράσει φέτος πετρελαιο αλλα έχουμε πετρέλαιο απο πέρυσι.

ΟΧΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΟΤΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΧΟΥΝΕ