Αυτονομία Με Πάγιο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΠΑΓΙΟ

Διαμέρισμα ΧΙΛ. ΔΙΑΜ. (ΘΕΡΜ) ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΝ/ΣΗΣ ΧΙΛΙΟΣ.*ΩΡΕΣ ΑΞ.ΚΑΤ./Σ(ΧΙΛ*ΩΡΕΣ) ΠΟΣ/ΣΤΟ*(ΧΙΛ*ΩΡΕΣ)
Α1 79 3 237 ΠΟΣΟΣΤΟ0,032 7.48
Α2 87 11 957 30.21
Β1 102 15 1530 48.30
Β2 132 10 13.20 41.67
Γ1 102 10 1020 32.20
Γ2 132 7 924 29.17
Δ1 102 6 612 19.32
Δ2 132 31 4092 129.17
Ε1 132 15 1980 62.50
ΣΥΝΟΛΑ 100 108 12672   400
    ΠΟΣΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 400.00
20%   Πάγιο 100.00
    ΣΥΝΟΛΟ KATANΑΛΩΣΗΣ 500.00
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΠΑΓΙΟ ΤΥΠΟΣ 1
ΧΙΛΙΟΣΤΑ * ΩΡΕΣ = ΧΙΛΙΟΣΤΟΩΡΕΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΣΥΝΟΛΟ ΧΙΛΙΟΣΤΟΩΡΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ = ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ * ΧΙΛΙΟΣΤΟΩΡΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ = ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ