Κοινόχρηστα

 • Συγκεντρωτική Κατάσταση με παραμετρική φόρμα εκτύπωσης σε εκτυπωτή Laser ή Matrix (με ταχύτητα Dos εκτύπωσης)
 • Ειδοποιητήριο-Απόδειξη με παραμετρική φόρμα εκτύπωσης σε εκτυπωτή Laser ή Matrix (με ταχύτητα  Dos εκτύπωσης)
 • Τακτοποίηση Συγκεντρωτικών-Ειδοποιητήριων ανά πολυκατοικία κατά την εκτύπωση
 • Επιλογή φόρμας εκτύπωσης ανά πολυκατοικία
 • Στρογγυλοποίηση ποσού πληρωμής διαμερίσματος ανά πολυκατοικία
 • Διαχωρισμός εκτυπώσεων ανά Διανομέα
 • Κατανομή Αμοιβής έκδοσης ανά διαμέρισμα, πολυκατοικία ή χιλιοστά κοινοχρήστων
 • Παρακολούθηση Μειωμένων και Κλειστών Διαμερισμάτων
 • Επανεκτύπωση Καταστάσεων-Αποδείξεων όπως καταχωρήθηκαν στην περίοδο εξόδου
 • Παρακολούθηση Κεντρικής-Αυτόνομης Θέρμανσης (ώρες ή θερμίδες) και Boiler
 • Έκπτωση διαμερισμάτων σε (Κοινόχρηστα, Θέρμανση, Ανελκυστήρα)
 • Επιλεκτική εκτύπωση εξόδων διαμερισμάτων
 • Αυτόματη αποστολή eMail εξόδων στον ένοικο
 • Αλλαγή αρίθμησης εκτύπωσης εξόδων διαμερισμάτων
 • Διαφορετική καταχώρηση ei,fi για θέρμανση και boiler
 • Σταθερές περιγραφές και αξίες ανά πολυκατοικία
 • Σταθερές παρατηρήσεις ανά πολυκατοικία
 • Διατήρηση κινήσεων εξόδων ανά καταχώρηση
 • Ανάλυση θέρμανσης κατά την καταχώρηση εξόδου και εξαγωγή σε excel
 • Διατήρηση προηγουμένων μετρήσεων θέρμανσης-boiler
 • Εκτυπώσεις Πολυκατοικιών-Διαμερισμάτων-Ημερολογίων-Καρτελών Εξόδων
 • Αποστολή ειδοποιητηρίων μέσω email(PDF)
 • Αμοιβής-Κατηγορίας εξόδου-Μετρητών-Ετικετών………

Τιμολόγιο - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

 • Σταθερές κατηγορίες εξόδων ανά μήνα, με αυτόματη εισαγωγή
 • Αυτόματη εισαγωγή εγγραφής από κίνηση εξόδου
 • Ομαδοποίηση κατηγορίας εξόδου
 • Παρακολούθηση είσπραξης κίνησης
 • Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό
 • Εκτυπώσεις Ημερολόγια-Ανεξόφλητες-Ισοζύγια-Κατηγορίες
 • Εξαγωγή αρχείου κινήσεων για σύνδεση με λογιστικά προγράμματα
  Ηλεκτρονικη Υπογραφή Γνησιότητας (A8883E36 4716826A BA4E2571 7854C26C 9CD4D89D)
 • Πλήρως εναρμονισμένη με τα νέα πρότυπα ηλεκτρονικής τιμολόγησης (MyData) και σύνδεση με την ΑΑΔΕ

Διαχείριση

 • Καταχώρηση απογραφής κατά την περίοδο έναρξης (Αποθεματικό-Ταμείο-Διαμερίσματα-Συνεργάτες-Πετρέλαιο)
 • Αυτόματη ενημέρωση Διαμερισμάτων-Συνεργατών με την καταχώρηση εξόδου
 • Σταθεροί Συνεργάτες ανά καταχώρηση εξόδου
 • Αυτόματη ενημέρωση προηγούμενων οφειλών ανά διαμέρισμα, με την καταχώρηση εξόδων
 • Εισπράξεις διαμερισμάτων με εμφάνιση ανοιχτών υπολοίπων
 • Express είσπραξη διαμερισμάτων με BarCode
 • Εκτύπωση απόδειξης είσπραξης (λόγω έναντι οφειλής)
 • Διαχείριση δρομολογίων είσπραξης (εισπράκτορας) 
 • Κινήσεις Συνεργατών (Απογραφή-Καταχώρηση-Πληρωμή)
 • Κινήσεις Ταμείου (Απογραφή-Αποθεματικό)
 • Εκτυπώσεις Πολυκατοικίας-Υπολοίπων-Ισοζυγίων-Ημερολογίων-Καρτέλας
 • Εκτυπώσεις Ταμείου-Ημερολόγια- Καρτέλες-Υπόλοιπα-Ισοζύγια
 • Εκτυπώσεις Συνεργατών- Ημερολόγια- Καρτέλες-Υπόλοιπα-Ισοζύγια-Εντολών
 • Παρακολούθηση Πετρελαίου. Λίτρα-Αξία
 • Παρακολούθηση Ληξιαρίου Λογαριασμών Κοινής Ωφέλειας
 • Είσπραξη Οφειλών Διαμερισμάτων με Tablet και Θερμικό φορητό εκτυπωτή
 • Είσπραξη Οφειλών Διαμερισμάτων μέσω ΔΙΑΣ,  με αυτόματη ενημέρωση στο πρόγραμμα.
 • Είσπραξη Οφειλών Διαμερισμάτων με Θερμικό εκτυπωτή Γραφείου
 • Αποστολή απόδειξης είσπραξης με email(πληρωμή μέσω τραπέζης)

Εργασίες - Γραμματεία

 • Παρακολούθηση Εργασιών Απολύμανσης
 • Παρακολούθηση Εργασιών Αποχέτευσης
 • Παρακολούθηση Εργασιών Ηλεκτρολογικών
 • Παρακολούθηση Εργασιών Καθαριότητας
 • Παρακολούθηση Εργασιών Καυστήρα
 • Παρακολούθηση Εργασιών Πυροσβεστήρων
 • Παρακολούθηση Εργασιών Υδραυλικών
 • Παρακολούθηση Γενικών Εργασιών
 • Υλικά Εργασιών
 • Ραντεβού Εργασιών
 • Περιοδικότητα Εργασιών
 • Ιστορικό Εργασιών
 • Εκτυπώσεις Ραντεβού-Ιστορικού-Στατιστικών
 • Εκτυπώσεις Ενεργών-Ανενεργών Εργασιών

Είσπραξη με Tablet και Θερμικό Εκτυπωτή

 • Είσπραξη ποσού ανα ένοικο – ιδιοκτήτη
 • Είσπραξη έναντι
 • Ενημέρωση υπολοίπου οφειλής
 • Εκτύπωση απόδειξης για ένοικο – ιδιοκτήτη
 • Αμμεση εικόνα ταμείου
 • Σύνδεση με πρόγραμμα Dapanh.NET και άμμεση ενημέρωση ταμείου είσπραξης

Βοηθητικά - Εκτυπώσεις

Δρομολόγια

 • Πρόγραμμα «Δρομολογίων» για να μπορείτε να καθορίζετε ανά ημέρα  τα δρομολόγια διανομέων για την παράδοση των κοινοχρήστων σας.
 • Πρόγραμμα «Δρομολογίων εισπράξεων» για να μπορείτε να καθορίζετε τα δρομολόγια εισπράξεων. Αφορά τον προγραμματισμό-ραντεβού των εισπράξεων ανά πολυκατοικία.

Web Enoikos

 • Πληρωμή των κοινοχρήστων OnLine, με την κάρτα σας ή με το ασφαλές σύστημα Iris

 • Άμεση εικόνα του διαμερίσματος σας
 • Εμφάνιση της οικονομικής καρτέλα σας
 • Εμφάνιση των εξόδων της πολυκατοικίας
 • Εμφάνιση μετρητή κατά την ημερομηνία καταχώρησης του εξόδου
 • Αμεση πληρωμή ποσού ένοικου ή ιδιοκτήτη
 • OnLine επικοινωνία για δήλωση βλάβης