Χιλιοστά Πάγιο % ωi Ενοικος Επιβάρυνση

(Αξία Πετρελαίου)

Συμπληρώστε στην 1η στήλη τα χιλιοστά, στην 3η στήλη τις ώρες και στην 4η στήλη τα ονόματα των ενοίκων.
Συμπληρώστε στην τελευταία στήλη το ποσοστό παγίου και την αξία του πετρελαίου και πατήστε Υπολογισμός.
Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα τυπώσετε στον εκτυπωτή σας.
Σημ. Αν επιθυμείτε να γεμίσουν τα πεδία από προηγούμενη καταχώρησή σας πατήστε Τελευταία Καταχώρηση.