Πρόγραμμα Κοινοχρήστων - Πληρωμή IRIS

Η υπηρεσία IRIS Online Payments είναι η νέα δυνατότητα για την άμεση αποστολή εμβάσματος εντός Ελλάδας μέσω της υπηρεσίας DapanhNet Enoikos

Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη κάθε ημερολογιακή ημέρα του έτους (Σαββατοκύριακα και αργίες συμπεριλαμβανομένων) και όλο το 24ωρο.

Η χρέωση του λογαριασμού του συνδρομητή γίνεται άμεσα και η αποστολή του μηνύματος στην άλλη τράπεζα γίνεται εντός 5 λεπτών από την επιτυχή καταχώρηση της συναλλαγής.

Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, ο εντολέας μπορεί να ακυρώσει τη συναλλαγή.
Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος δεν υπάρχει δυνατότητα για ακύρωση της συναλλαγής (μόνο αντιλογισμού).