Εκδώστε τα έξοδα του μήνα, απλά, εύκολα και γρήγορα με το ευέλικτο πρόγραμμα Dapanh.Net Κοινόχρηστα

 • Συγκεντρωτική Κατάσταση με παραμετρική φόρμα εκτύπωσης σε εκτυπωτή Laser ή Matrix (με ταχύτητα Dos εκτύπωσης)
 • Ειδοποιητήριο-Απόδειξη με παραμετρική φόρμα εκτύπωσης σε εκτυπωτή Laser ή Matrix (με ταχύτητα  Dos εκτύπωσης)
 • Τακτοποίηση Συγκεντρωτικών-Ειδοποιητήριων ανά πολυκατοικία κατά την εκτύπωση
 • Επιλογή φόρμας εκτύπωσης ανά πολυκατοικία
 • Στρογγυλοποίηση ποσού πληρωμής διαμερίσματος ανά πολυκατοικία
 • Διαχωρισμός εκτυπώσεων ανά Διανομέα
 • Κατανομή Αμοιβής έκδοσης ανά διαμέρισμα, πολυκατοικία ή χιλιοστά κοινοχρήστων
 • Παρακολούθηση Μειωμένων και Κλειστών Διαμερισμάτων
 • Επανεκτύπωση Καταστάσεων-Αποδείξεων όπως καταχωρήθηκαν στην περίοδο εξόδου
 • Παρακολούθηση Κεντρικής-Αυτόνομης Θέρμανσης (ώρες ή θερμίδες) και Boiler
 • Έκπτωση διαμερισμάτων σε (Κοινόχρηστα, Θέρμανση, Ανελκυστήρα)
 • Επιλεκτική εκτύπωση εξόδων διαμερισμάτων
 • Αυτόματη αποστολή eMail εξόδων στον ένοικο
 • Αλλαγή αρίθμησης εκτύπωσης εξόδων διαμερισμάτων
 • Διαφορετική καταχώρηση ei,fi για θέρμανση και boiler
 • Σταθερές περιγραφές και αξίες ανά πολυκατοικία
 • Σταθερές παρατηρήσεις ανά πολυκατοικία
 • Διατήρηση κινήσεων εξόδων ανά καταχώρηση
 • Ανάλυση θέρμανσης κατά την καταχώρηση εξόδου και εξαγωγή σε excel
 • Διατήρηση προηγουμένων μετρήσεων θέρμανσης-boiler
 • Εκτυπώσεις Πολυκατοικιών-Διαμερισμάτων-Ημερολογίων-Καρτελών Εξόδων
 • Αποστολή ειδοποιητηρίων μέσω email(PDF)
 • Αμοιβής-Κατηγορίας εξόδου-Μετρητών-Ετικετών………