• Καταχώρηση απογραφής κατά την περίοδο έναρξης (Αποθεματικό-Ταμείο-Διαμερίσματα-Συνεργάτες-Πετρέλαιο)
 • Αυτόματη ενημέρωση Διαμερισμάτων-Συνεργατών με την καταχώρηση εξόδου
 • Σταθεροί Συνεργάτες ανά καταχώρηση εξόδου
 • Αυτόματη ενημέρωση προηγούμενων οφειλών ανά διαμέρισμα, με την καταχώρηση εξόδων
 • Εισπράξεις διαμερισμάτων με εμφάνιση ανοιχτών υπολοίπων
 • Express είσπραξη διαμερισμάτων με BarCode
 • Εκτύπωση απόδειξης είσπραξης (λόγω έναντι οφειλής)
 • Διαχείριση δρομολογίων είσπραξης (εισπράκτορας) 
 • Κινήσεις Συνεργατών (Απογραφή-Καταχώρηση-Πληρωμή)
 • Κινήσεις Ταμείου (Απογραφή-Αποθεματικό)
 • Εκτυπώσεις Πολυκατοικίας-Υπολοίπων-Ισοζυγίων-Ημερολογίων-Καρτέλας
 • Εκτυπώσεις Ταμείου-Ημερολόγια- Καρτέλες-Υπόλοιπα-Ισοζύγια
 • Εκτυπώσεις Συνεργατών- Ημερολόγια- Καρτέλες-Υπόλοιπα-Ισοζύγια-Εντολών
 • Παρακολούθηση Πετρελαίου. Λίτρα-Αξία
 • Παρακολούθηση Ληξιαρίου Λογαριασμών Κοινής Ωφέλειας
 • Είσπραξη Οφειλών Διαμερισμάτων με Tablet και Θερμικό φορητό εκτυπωτή
 • Είσπραξη Οφειλών Διαμερισμάτων μέσω ΔΙΑΣ,  με αυτόματη ενημέρωση στο πρόγραμμα.
 • Είσπραξη Οφειλών Διαμερισμάτων με Θερμικό εκτυπωτή Γραφείου
 • Αποστολή απόδειξης είσπραξης με email(πληρωμή μέσω τραπέζης)