Πρόγραμμα Κοινοχρήστων ΔΙΑΣ

Εισπράξτε τις οφειλές των κτιρίων, απλά εύκολα και γρήγορα με το ευέλικτο πρόγραμμα Dapanh.Net ΔΙΑΣ

Η βασική φιλοσοφία:

  •  Μέσω των υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων της ΔΙΑΣ παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρησή σας να εισπράττετε τις οφειλές των πελατών σας.
  •  Στις πληρωμές με μεταφορά πίστωσης ο πελάτης σας δίνει εντολή πληρωμής της οφειλής του κάθε φορά που εσείς εκδίδετε νέο λογαριασμό εξόδων.
  •  Δημιουργία κωδικού RF μέσα από την εφαρμογή για την πληρωμή της οφειλής
  •  Σταθερός κωδικός RF για πληρωμές οφειλών έναντι (πχ. Δικαστικές αποφάσεις)
  •  Σύνδεση με εφαρμογή διαχείρισης για ενημέρωση οφειλών
  •  ΔΙΑΣ η απλή και εύκολη διαδικασία είσπραξης
Πρόγραμμα Κοινοχρήστων - Πληρωμή ΔΙΑΣ