Υπόχρεοι POS – IRIS

Ποιες οντότητες υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα πληρωμών (χρήση POS) και υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό (π.χ. IRIS);
Οι οντότητες που λαμβάνουν πληρωμή από πληρωτή, δηλαδή φυσικό πρόσωπο το οποίο διατηρεί λογαριασμό πληρωμών και επιτρέπει εντολή πληρωμής από αυτόν τον λογαριασμό ή, εάν δεν υπάρχει λογαριασμός πληρωμών, το φυσικό πρόσωπο που δίνει εντολή πληρωμής, εφόσον ο πληρωτής ενεργεί ως καταναλωτής για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή εμπορική του δραστηριότητα.

Συνεπώς, υπόχρεο αποδοχής και χρήσης μέσων πληρωμής με κάρτα πληρωμών και μέσων πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό,  είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συναλλάσσεται με πρόσωπα που ενεργούν ως καταναλωτές, εφόσον είτε παρέχει υπηρεσίες ή διαθέτει προς πώληση προϊόντα, είτε λειτουργεί με τους ΚΑΔ (κύριους ή δευτερεύοντες) που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744).

Σχετικος συνδεσμος

Eρώτηση: Μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κοινοχρήστων (όχι αποκλειστικά έκδοσης κοινοχρήστων), εμπίπτει στις κατηγορίες υπόχρεων της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744);

Απάντηση : Ναι, αφού η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κοινοχρήστων στην πράξη παρέχει  η ίδια υπηρεσίες διαχείρισης των κοινοχρήστων μίας πολυκατοικίας στους καταναλωτές (ενοίκους και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων), μέσω των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων ή επαγγελματιών, και εισπράττει η ίδια τις πληρωμές για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
Ένας διαχειριστής πολυκατοικίας, φυσικό πρόσωπο, ένοικος ή ιδιοκτήτης διαμερίσματος, εμπίπτει στις κατηγορίες υπόχρεων της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744);;

Καταρχήν όχι, στο μέτρο που για τον διαχειριστή δεν προβλέπεται αμοιβή για την ανάληψη της διαχείρισης της πολυκατοικίας.

Σχετικος συνδεσμος

Ποιες εταιρίες δεν είναι υπόχρεες για την διασύνδεση με POS ?

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο για την ενημέρωση σας

1/7/2024 Μετάθεση ημερομηνιών απόσυρσης/αντικατάστασης ταμειακών και μηχανισμών και διασύνδεσης λογισμικών ERP με POS

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο για την ενημέρωση σας