Χιλιοστά Ενοικος Επιβάρυνση Κλειστό

(Αξία Πετρελαίου) (% Επιβάρυνση Κλειστών)

Συμπληρώστε στην 1η στήλη τα χιλιοστά, στην 2η στήλη τα ονόματα των ενοίκων και στη 4η εάν το διαμέρισμα πληρώνει ποσοστό συμμετοχής (κλειστό).
Συμπληρώστε την αξία του πετρελαίου και το ποσοστό συμμετοχής(εφόσον υπάρχουν κλειστά διαμερίσματα) και πατήστε Υπολογισμός.
Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα τυπώσετε στον εκτυπωτή σας.
Σημ. Αν επιθυμείτε να γεμίσουν τα πεδία από προηγούμενη καταχώρησή σας πατήστε Τελευταία Καταχώρηση.