Αλλαγές που έχουν γίνει στο πρόγραμμα Dapanh.net (12/2023)

ΑΠΥ – ΤΠΥ

Αν δεν έχει γίνει αποστολή στο MyData δεν μπορεί να γίνει ακύρωση, δεν μπορεί να κοπεί πιστωτικό εγγραφής, δεν μπορεί να δοθεί νούμερο παραστατικού, δεν μπορεί να γίνει εκτύπωση παραστατικού.

Σύμφωνα με τις αλλαγές που έχουν ανακοινωθεί από την ΑΑΔΕ αλλάζει ο τρόπος ενημέρωσης των ΑΠΥ – ΤΠΥ. Τα συγκεκριμένα παραστατικά πρέπει
κατά την εκτύπωσή τους να φέρουν QRCode το οποίο ενημερώνεται από την ΑΑΔΕ. Κατ’ επέκταση αυτού, τα παραστατικά πριν τυπωθούν πρέπει
να ενημερώνουν την ΑΑΔΕ μέσω του My Data και να επιστρέφουν ως υπογραφή γνησιότητας του παραστατικού, το QRCode.
Έτσι λοιπόν έχουμε τις κάτωθι αλλαγές στο πρόγραμμα :
Η καταχώρηση των παραστατικών δεν αλλάζει.

Πριν κάνουμε την εκτύπωση πρέπει να κάνουμε αποστολή MyData. Κατά την εργασία αυτή παίρνουν αρίθμηση τα παραστατικά μας και
ενημερώνεται η ΑΑΔΕ. Αυτή με την σειρά της επιστρέφει κωδικό γνησιότητας του παραστατικού με το QRCode. Προσοχή κατά την διαδικασία αυτή όλες οι εγγραφές που αποστέλλονται πρέπει να φέρουν ημερομηνία ημέρας. Σε άλλη περίπτωση την προσαρμογή ημερομηνίας την κάνει το ίδιο το πρόγραμμα, σε αποφυγή προστίμου προς την εταιρεία σας

Αν το έτος ή η ημερομηνία είναι διαφορετική από την τρέχουσα τότε το πρόγραμμα κάνει την ερώτηση : «Η Ημερομηνία Κίνησης Είναι Διαφορετική από την Σημερινή. Θα Γίνει Προσαρμογή στην Σημερινή. Θέλετε να Συνεχίσετε ?».
Ετσι αν το παραστατικό έχει ημερομηνία 05/01/2024 και η τρέχουσα είναι 06/01/2024, το παραστατικό θα πάρει την ημερομηνία 06/01/2024.

Η εκτύπωση των παραστατικών δεν έχει αλλαγές. Όμως δυνατότητα εκτύπωσης έχουν μόνο τα παραστατικά που φέρουν υπογραφή δηλαδή QRCode.

Προσοχή για την ενεργοποίηση των παραπάνω πρέπει από τα Βοηθητικά στο MyData, το πεδίο MyDataLive να είναι «ΝΑΙ».
Κατά την αποστολή στο MyData υπάρχει ένδειξη στην οθόνη ότι το MyDataLive είναι ενεργό. Αν δεν εμφανιστεί η ένδειξη MyDataLive, τότε είναι ανενεργό.
Την ώρα αποστολής στο MyData υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των παραστατικών που θέλουμε να πάρουν «Υπογραφή». Λόγω της ιδιαιτερότητας της έκδοσης των κοινοχρήστων και της αυτόματης ενημέρωσης των παραστατικών τους, χρειάζεται προσοχή για το ποια παραστατικά θα φύγουν προς υπογραφή.

Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής στο MyData, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.
Κατ’ αρχήν πρέπει να εντοπίσετε το πρόβλημα και αν είναι δυνατόν πρέπει να το λύσετε άμεσα. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα και πρέπει οπωσδήποτε να κόψετε παραστατικό ενημερώστε τον Λογιστή σας.
Κατόπιν και της δικής του αποδοχής στο να κόψετε παραστατικό χωρίς υπογραφή, πράξτε ως κάτωθι:
Από τα βοηθητικά προγράμματα απενεργοποιήστε το MyDataLive.
Επιλέξτε την αποστολή στο MyData. Θα εμφανιστεί μήνυμα «Η Επιλογή MyDataLive είναι Ανενεργή. Θέλετε να κάνετε αποστολή MyData?»
Επιλέξτε «Όχι» και μετά «Επιβεβαίωση», οπότε το παραστατικό θα πάρει νούμερο. Έτσι μπορείτε να τυπώσετε το παραστατικό σας, χωρίς όμως
να έχει υπογραφή γνησιότητας από την ΑΑΔΕ.
Όταν το πρόβλημα αποκατασταθεί και πάντα με την σύμφωνη γνώμη του Λογιστή σας, πριν να ενεργοποιήσετε το MyDataLive πρέπει να επιλέξετε
πάλι αποστολή στο MyData. Θα εμφανιστεί μήνυμα «Η Επιλογή MyDataLive είναι Ανενεργή. Θέλετε να κάνετε αποστολή MyData?».
Επιλέγεται «ΝΑΙ», επιβεβαιώνετε και εμφανίζεται μήνυμα ότι έγινε η αποστολή.
Τέλος ενεργοποιήστε και πάλι την αποστολή «MyDataLive».

 
Σημείωση : Όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνονται με την έγκριση του Λογιστή σας, καθώς πιθανόν να υπάρχουν περαιτέρω ενημερώσεις για τον
τρόπο λειτουργίας ή αδυναμίας αποστολής στο MyData.

Επίσης πάνω στο παραστατικό σας πρέπει να τυπώνεται το QRCode, το οποίο όταν το σκανάρεται πρέπει να επιστρέφει τα στοιχεία που έχουν
πάει στην ΑΑΔΕ, δηλαδή τα στοιχεία του παραστατικού.